Uklart om nytt utsalg for samiske suvenirer

Statens vegvesen planlegger å legge til rette for et nytt utsalgssted på Storvikeidet i Alta kommune for samene som har solgt suvenirer på Isnestoften i 50 år. Samene vil imidlertid til Eidsnes når E6 legges gjennom Ailegas-fjellet.

Per Henrik Eira

SNART SLUTT: Det er snart slutt for Per Henrik Eira ved det tradisjonsrike utsalget av samiske suvernirer på Isnestoften.

Foto: Hanne B. Nordvåg / NRK

– Da blir vi å pakke vekk herfra. Det er ikke vits å stå her når det ikke er vei lenger. Da blir det kjedelig å være her, sier Per Henrik Eira.

Eira tilhører Lakkonjarga-samene, som i snart 50 år har stått på Isnestoften og solgt suvenirer til forbipasserende. Når E6 fra neste år legges i en ny tunnel gjennom Ailegas-fjellet blir det slutt på det. Samene kommer til å fortsette sitt utsalg, men det er uklart hvor det blir.

Se også: Tunnel gjør slutt på utsalg

Har tilrettelagt på Storvikeidet

Torgeir Dale i Statens veivesen sier de under hele prosessen har tilrettelagt for et nytt utsalgssted på Storvikeidet på Kåfjord-siden av Isnestoften.

– Det som er planlagt er en gedigen rasteplass med toaletter med varme sommer som vinter. Det blir gapahuk. Det blir muligheter for å grille. Og det blir mye steinsetting og satt ut bord. Et skikkelig bra anlegg. Det blir en hovedrasteplass for området.

Vil til Eidsnes

Likevel er det ikke alle samene på Isnestoften som vil til Storvikeidet. Leder for Lakkonjarga reinbeitedistrikt, Hans Ole Eira, sier at mange heller vil til Eidsnes på Langfjordbotnsiden.

– De fleste der ute på Isnestoften har jo også fra dag en også sagt at vi vil gjerne ut på Eidsnes. Folk har jo etablert seg der med hus og på andre måter.

Hvis aktiviteten skal flyttes til Eidsnes må de i motsetning til for Storvikeidet tilrettelegge selv, opplyser Statens vegvesen.

– Der har vi sagt at der har vi ikke regulert området for rasteplass. Det vi har sagt at hvis de får regulert området selv, har ikke vi noen innvendinger mot at de etablerer seg der. Hvis de har regulert området ferdig før vi er ferdig med tunnelen og veibygginga til neste år, så er vi villig til å bygge avkjøringa og parkeringsplasser. Det kan vi bidra med, sier Torgeir Dale.

God dialog med kommunen

Hans Ole Eira sier de har kontakt med kommunen. De er i gang med prosessen med regulering. Han er optimistisk til at de skal få det til slik at de rekker å få reguleringa i orden før veivesenet er ferdig med arbeidet med tunnelen og dermed forlater stedet.

– Det er det vi satser på. Vi har en god dialog med kommunen. Jeg har veldig god tro på at vi rekker å gjøre det.