Frode Berg venter på benådning – russiske kilder kritiserer prosessen

Frode Berg har søkt Russlands president om benådning. Men ingen vet hvor lang tid det kommer til å ta før svaret kommer.

Frode Berg

KURÉR: I april ble Frode Berg dømt til 14 års fengsel i Russland for å være kurér for den norske etterretningen.

Foto: Morten Jentoft

– Det er faktisk uklart hvor søknaden er nå. Dette er en prosess hvor søknaden skal innom flere instanser, forteller Brynjulf Risnes, Frode Bergs norske advokat.

Benådningsprosessen i Russland er ganske komplisert selv om det bare er én person i landet som har benådningsrett, nemlig presidenten.

Prosessen tar lang tid og den gir bare en liten sannsynlighet for at man faktisk blir benådet.

Før presidenten får søknaden, er det flere ledd den må igjennom.

«Filtrering»

Russlands moderne benådningspraksis startet på 1990-tallet da Boris Jeltsin opprettet en egen benådningskommisjon.

Den bestod av advokater, forskere og forfattere som jobbet sammen for å behandle søknader, og bestemme hvilke av disse som skulle gå videre til presidenten.

Etter at Vladimir Putin ble president, endret han imidlertid praksisen.

Den daværende kommisjonen ble oppløst, og i stedet ble flere regionale benådningskommisjoner opprettet.

Sammensetningen i kommisjonene ble også endret.

Nå er det representanter fra innenriksdepartementet, påtalemyndigheten og Høyesterett som bestemmer hvilke søknader som til slutt kommer til presidentens bord.

Tidligere i år fortalte Putins talsmann at presidenten selv skulle vurdere om Frode Berg skulle benådes. Benådningssøknaden må likevel innom de andre underordnede stegene, og derfor kan prosessen ta tid.

Brudd på grunnloven?

– Etter min mening har de regionale benådningskommisjonene ikke fullmakt til å avgjøre om søknaden skal få avslag, eller gå videre til presidenten for en endelig avgjørelse, sier Tamara Morshchakova, som er medlem av menneskerettighetsrådet i Russland.

Tamara Morshchakova

Tamara Morshchakova var tidligere dommer ved forfatningsdomstolen i Russland og er professor i jus.

Foto: Privat

Hun mener at grunnloven brytes når kommisjoner bestemmer hvilke søknader som kan sendes videre til presidenten.

Regionale kommisjoner og guvernører spiller altså en «filtrerende» rolle i benådningsprosedyren. Men ifølge grunnloven er det bare presidenten som har konstitusjonell rett til å benåde.

– Kommisjonene fratar fullmakten fra presidenten, sier Morshchakova.

Dessuten finnes det premisser som kommisjonene følger under behandlingen av søknadene. Premissene innebærer blant annet at den domfelte må erkjenne seg skyldig og betale skadeerstatning.

I fjor innrømte Frode Berg at han hadde vært i Russland på oppdrag fra den norske Etterretningstjenesten.

Betydelig fall i antall benådninger

Det er ikke bare benådningsprosedyren som er blitt endret i Russland. Antall benådninger har nemlig også gått drastisk ned.

Fra 1992 og fram til oppløsningen av Jeltsins kommisjon ble det benådet nesten 70.000 domfelte.

Men etter 2002 har Russlands presidenter totalt benådet 894 mennesker.

Siden 2013 har Putin kun benådet opp til seks domfelte årlig. Så langt i 2019 har Russlands president benådet fire personer.

Da gjenstår spørsmålet om flere benådningssøknader blir innvilget i år. Blant dem Frode Bergs søknad.

Trumf under forhandlinger

Aleksej Fedjarov

Aleksej Fedjarov selv var dømt for svindel og fengslet. Senere skrev han en bok om sin erfaring i fengselet.

Foto: Privat

Aleksej Fedjarov er nestleder i «Rus' sidjashchaja» – en ideell organisasjon som hjelper domfelte og deres familier. Han tror at Russland kommer til å bruke Frode Berg som et trumfkort under framtidige forhandlinger med vesten.

Fedjarov sier det er vanskelig å forutse hva som vil skje med Frode Bergs benådningssøknad.

Han påpeker at Russland kommer til å møte store politiske utfordringer i nær framtid.

– Alle argumenter kan være til nytte i forhandlingene med Europa. Frode Bergs skjebne er interessant for russiske myndighetene på grunn av dette, fortsetter Fedjarov.

Fortsatt uklart

Brynjulf Risnes er optimistisk til at det snart vil komme opplysninger om hvor langt i prosessen Frode Bergs benådningssøknad er kommet.

Bergs russiske advokat, Ilja Novikov. har ikke møtt Berg på en stund. Grunnen er at fengselet har vært under oppussing og det har vært vanskelig å ta imot besøk.