UiT lager lektorutdanning i Narvik


UiT oppretter lektorutdanning i realfag i Narvik fra neste høst. Fra i fjor til i år var økninga på 120 prosent til denne linja i Tromsø. Ved å åpne lektorutdanning i Narvik vil universitetet utdanne gode lærere i matematikk og fysikk for ungdomsskoler og videregående skoler i Sør-Troms og Nordland, sier prorektor for utdanning, Wenche Jakobsen.