UiT-forsking til Singapore

UiT-professor Balpreet Singh Ahluwalia si forsking på nanoskopi vekker interesse internasjonalt, melder Noregs arktiske universitet. Forskingsinstitusjonen A*Star i Singapore ønsker å samarbeida med forskaren, som har utvikla teknologi som universitetet beskriv som ein medisinsk revolusjon, og som kan gje nye moglegheiter i behandling av alvorlege sjukdomar.