UiT bidrar med kunnskap under Riddu Riđđu

På årets Riddu Riđđu-festival blir det også undervisning i regi av UiT Norges arktiske universitet.

Riddu Riđđu festival

Det blir to seminar i regi av UiT under årets Riddu Riđđu-festival.

Foto: Riddu Riđđu/ Andreas Kalvig Anderson

Det blir to seminar i regi av UiT under årets Riddu Riđđu-festival. Det ene omhandler tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark, mens det andre tar for seg norsk fiskeripolitikk og hvem som skal eie fiskekvotene.

Rektor ved universitetet, Anne Husebekk, skal holde åpningsseremonien til årets utgave. Hun tror foredragene vil passe godt inn i Riddu Riddu sin festivalprofil.

Anne Husebekk

Anne Husebekk tror foredragene vil passe godt inn på Riddu Riđđu.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det er jo en festival som setter urfolks spørsmål i fokus. Dette som skjedde under tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark er en god historie som det er noe å lære av, sier Husebekk til NRK.

Riddu Riđđu er en internasjonal urfolksfestival, som årlig finner sted i Kåfjord kommune i Nord-Troms. Med et ønske om å forandre verden ble festivalen grunnlagt for 23 år siden. Siden den gang har Riddu Riđđu jobbet for å skape en sterkere bevissthet og stolthet rundt det samiske.

– Riddu Riđđu er en av Norges knutepunktfestivaler og et møtepunkt for urbefolkninger fra hele verden. Festivalen formidler kunnskap og kultur om og for urfolk og for gjester uten urfolksbakgrunn. Vi vil bruke festivalen som kilde til forskning, utdanning og formidling, sier rektor Anne Husebekk til UiT sine nettsider.

Derfor tilbys det flere kunnskapsarenaer under årets festival.

Det første UiT-seminaret går på fredag kl. 12.00-14.00 og vil foregå i biblioteket.