UFO-er kartlegger miljøgifter

Omtrent 50 «UFOer» er satt ut i den norske naturen. De skal kartlegge miljøgifter som spres over hele kloden.

Nilu, ufoer over hele landet

Forsker Ingjerd Sunde Krogseth og doktorgradsstudent Helene Lunder Halvorsen. Bildene er tatt på Hamningberg ytterst på Varangerhalvøya.

Foto: NILU

Forsker Ingjerd Sunde Krogseth, og doktorgradsstudent Helene Lunder Halvorsen fra NILU, har vært på en tre ukers tur rundt hele landet for å sette opp de såkalte «UFOene»

– Vi jobbet ganske effektivt. Dessverre ble det ikke mye tid til å nyte naturen. Vi gikk stort sett 100 meter fra veien for å henge opp prøvetakerne, sier Krogseth.

Nasjonale og globale miljøgifter

Det er ikke bare i Norge kartleggingen av miljøgiftene skjer. 100 andre prøvetakere er satt opp i hele Europa.

UFO i hele Norge

Slik ser prøvetakerne ut. Det er viktig å ikke røre de hvis man finner de i naturen.

Foto: Nilu

– Det er ganske enestående. Det er en stor kartlegging som er ganske unik. Det ble gjort noe tilsvarende for 10 år siden, så det blir spennende å se hvordan ting har utviklet seg de siste 10 årene, sier Krogseth.

Forskerne tror miljøgiftene,som det er innført reguleringer og forbud på, har gått ned. Likevel regner de med å se mange av de nye stoffene som blir brukt, istedenfor de som er forbudt.

Prosjektleder Knut Breivik, håper dataene vil skille bedre mellom nasjonale utslipp og det som tilføres med luftstrømmer fra sør.

– Det å kunne skille mellom langtransporterte tilførsler og nasjonale tilførsler er selvfølgelig viktig for myndighetene. I det første tilfellet er det behov for å styrke internasjonale avtaler. Hvis det er lokale tilførsler har vi en jobb å gjøre her hjemme.

Kan være farlig

Miljøgiftene de skal måle, er såkalte POP-er. (Persistente organiske miljøgifter) Pesistens betyr lang levetid og når de slippes ut kan det ta år, kanskje tiår før de blir borte, sier Breivik.

ufoer i hele Norge

Helene Lunder Halvorsen (t.v) og Ingjerd Sunde Krogseth (t.h)

Foto: NILU

Miljøgiftene kommer fra blant annet jordbruk, industri, elektronisk utstyr og forbrenningsprodukter, slik som skorsteiner.

– Er disse stoffene farlig for oss?


– Det er bekymringen. Vi går ikke inn på å evaluere giftigheten, men heller forstå årsaken til forurensningen i nordområdene. Uten kunnskap om kildene er det veldig vanskelig å foreta rasjonelle kontrolltiltak for å begrense forurensningen, sier Breivik.


– Betyr det at forurensing som skjer i Oslo, kan blåse opp til Finnmark?

– Det kan det selvfølgelig, men det er nok enda større bekymring hva som skjer i tettere befolkede områder i Europa, sier Breivik.