Uerstattelig kirkekunst kan gå tapt

Nå jobbes det på spreng for å berge restene.

Altertavlene i Trondenes kirke
Foto: Nils Mehren / NRK

Trondenes kirke i Harstad er Nord-Norges eldste med sine omlag 750 år gammel. Det er den eneste kirka i landet med hele tre alterskap fra 14 -1500-tallet. Skapene er sterkt preget av tidens tann.

Nå brukes 1 million kroner på å ta vare på alterskapene, men det er bare en brøkdel av det som trengs.

  Se Nett-TV: Altertavlene i Trondnes

Fikk en tredel

Hele fire konservatorer sloss for å berge altertavlene i en av Norges middelalderkirker. Det ble søkt om tre millioner for å sette kirkekunsten i stand, men Riksantikvaren ga bare en million.

Det er nok til å holde skapene ved like på dagens nivå, men ikke til å restaurere dem tilbake til fordums prakt.

Det unike med alterskapene er at det er tre stykker satt sammen i en kirke. Det er det eneste stedet i landet med tre slike tavler.

Kostbart arbeid

Å jobbe med altertavler fra 14-1500-tallet er en kostbar affære. For å ta vare på malingen i skapene brukes lim laget av fisken stør. Det er den samme fisken som det lages russisk kaviar av, og limet er like dyrt som kaviaren.

Skitten

Et av problemene med skapene er at de rett og slett er nedgrodd i skitt. Skitten gjør skade, og konservatorene er redd for at dette skal gjøre ubotelig skade på tavlene.

 

Trondenes kirke

Trondenes kirke i Harstad er en av Norges middelalderkirker, og ligger idyllisk til på Trondenes-halvøya.

Foto: Nils Mehren / NRK