Hopp til innhold

Fagfolk-krise på Melkøya: Ansatte vil ha sokkelturnus, men ledelse og kommune sier nei

Det er full splid om hvordan fagfolk-krisen på gassanlegget i Hammerfest skal løses. Ansatte mener endret turnus må til for å få folk til å ville jobbe i oljebyen lengst nord i landet.

Melkøya

Equinor sliter med å få nok arbeidskraft til gassanlegget på Melkøya.

Foto: Allan Klo / NRK

Mangel på ingeniører og fagfolk på gassanlegget til Equinor på Melkøya i Hammerfest i Finnmark bekymrer tillitsvalgte Terje Nilsen. Nå skal 12 nye ingeniørstillinger lyses ut, og Nilsen frykter de skal bli vanskelig å fylle.

– Siden 2007 har vi prøvd å lage løsninger som skal få arbeidsfolk til å komme hit. Men nå tror jeg bare vi må krype til korset og si at det er på tide å se på en annen arbeidstidsordning, sier Nilsen.

Ønsker bofaste

Da anlegget på Melkøya ble åpnet i 2007 var føringene fra Hammerfest kommune at man skulle legge til rette for at familier skulle komme til byen og bosette seg.

Terje Nilsen er Industri Energi-tillitsvalgt hos Equinor på Melkøya. Han er bekymret over rekrutteringsproblemene.

Terje Nilsen er Industri Energi-tillitsvalgt hos Equinor på Melkøya. Han er bekymret over rekrutteringsproblemene.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Nilsen er enig i at dette er ideelt, men ikke realistisk.

– Jeg vet med sikkerhet at mange ønsker seg en tilnærmet lik turnus som de har offshore, med to uker på og fire uker av. Og jeg vet at mange som har sluttet ville kommet tilbake dersom vi innførte dette, sier han.

Dette er en løsning ordføreren i Hammerfest ikke vil ta i med ildtang.

– Det er i alle fall ikke slik vi bygger samfunn. Vi har vært klar og tydelig helt fra før Melkøya åpnet, på at man må lage turnuser som gjør at folk vil bosette seg i vår region. For oss er det uaktuelt å hente ut ressursene og bare satse på innpendling, sier ordfører, Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Melkøya. Verdens nordligste og Europas første eksportanlegg for LNG, Liquid Natural Gas.

Equinor har problemer med å finne nok fagfolk til sitt anlegg på Melkøya.

Foto: Lise Åserud / NTB

Dyrt å reise hjem

Hun vedgår likevel at det er utfordrende å få folk til å komme for å bli.

– Flere synes det er tungvint og dyrt å ta med familien og reise hjem en helg. Det tar 2–3 dager og koster masse penger, så er vi nødt å se hvordan vi kan gjøre transportmuligheten til og fra Hammerfest bedre, sier Sivertsen Næss.

– Hvordan skal det gjøres?

– En ny og bedre lufthavn der vi har muligheter til å ta ned større fly vil være viktig for oss, sier ordføreren, som mener både oljeselskapet og myndighetene må se på ulike virkemidler for å øke bolysten.

Selv har kommunen brukt oljeinntektene byen har nytt godt av til å blant annet ruste opp skoler og bygge nytt kulturhus.

Marianne Sivertsen Næss

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss (Ap), mener Equinor må legge seg ekstra i selen for å få fagfolk til å ville bosette seg i byen.

Foto: Allan Klo / NRK

Equinor har 356 ansatte på Melkøya, hvorav 299 er bosatt i Hammerfest. Gjennomsnittsalderen på de ansatte er nærmere 40 år.

– Det er noe lavere enn resten av landanleggene og Equinor som helhet. Utskifting av personell har vært høy innenfor flere fagområder, inkludert ingeniørfagene. Dette er noe vi har jobbet med, og vi vil sammen med fagforeningene finne løsninger på disse utfordringene, sier fabrikksjef i Equinor, Andreas Sandvik.

Terje Nilsen mener andelen unge og uerfarne folk er for stor.

– Dette er en utvikling som har gått over tid. Kompetansenivået går ned og det er en kjempeutfordring for oss. De ingeniørene som er igjen er overarbeidet. Det er gnagd inn til beinet, sier han.

Han mener det ikke bare handler om rekrutteringsproblemer, men og om å beholde de man har.

– Vi klarer å rekruttere ungdom, men vi klarer ikke å beholde dem. Straks vi har fått dem opp å gå på et visst nivå, så forsvinner de, gjerne til jobb på plattform, sier Nilsen.

– Hva frykter du konsekvensene kan bli om dette fortsetter?

– I verste fall klarer man ikke opprettholde stabil produksjon og nå HMS-målsettingen. Og kanskje ender man opp med en ny storulykke, som kan koste liv.

Brann på Melkøya i Hammefest

I september i fjor rammet en stor brann Equinors anlegg på Melkøya.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Siden oppstarten i 2007 har anlegget hatt en rekke uønskede hendelser. En oppsummering sommeren 2020 viste at hele 178 hendelser var meldt inn til petroleumstilsynet.

Få måneder senere, i september 2020, inntraff den mest alvorlige hendelsen i anleggets historie, da det brøt ut brann på Melkøya, som følge av selvantenning i et luftfilter.

I ettertid har både Petroleumstilsynet og Equinor selv gransket hendelsen. Her har man funnet avvik knyttet til ledelse og styring, bemanning, risikovurdering og vedlikehold.

Anlegget er fortsatt stengt som følge av skadene etter brannen.

Fabrikksjef hos Equinor, Andreas Sandvik, ønsker ikke å endre turnus for å løse bemanningsproblemene på Melkøya.

Fabrikksjef hos Equinor, Andreas Sandvik, ønsker ikke å endre turnus for å løse bemanningsproblemene på Melkøya.

Foto: Ole Jørgen Bratland

Fabrikksjef Sandvik, mener endret turnus ikke er nøkkelen for å sikre stabil bemanning.

– Nei, i utgangspunktet er ikke dette noe vi har på blokka. Vi mener at en fabrikkturnus er mer hensiktsmessig for å sikre lokal tilstedeværelse og for å bygge kompetanse, enn en offshore turnus er, sier Sandvik.

– Hva skal dere gjøre for å få de rette folkene?

– Vi har som anlegg og bedrift en verktøykasse vi bruker for å tiltrekke oss folk. Nå har vi også satt i gang en prosess for å se om vi kan sikre oss enda bedre virkemidler og rammer enn i dag, sier fabrikksjefen.

Søkertallene stupte

– Da oljeprisfallet kom valgte næringa å ikke ta inn så mange lærlinger og man hadde heller ikke arbeid å tilby etter endt fagbrev. Dette skapte stor usikkerhet og søkertallene til vgs-linja stupte. Jeg mener næringa må tenke mye mer langsiktig, sier ordfører Sivertsen Næss.

Nå er søkertallene på tur opp igjen og en av dem som snart skal ut i lære er 17 år gamle Agnete Svanholm fra Hammerfest.

Agnete Svanholm fra Hammerfest har fått lærlingplass på Goliatfeltet. 17-åringen gleder seg til en nye utfordringer.

Agnete Svanholm fra Hammerfest har fått lærlingplass på Goliat-feltet. 17-åringen gleder seg til nye utfordringer.

Foto: Privat

For ungjenta ble avgjørelsen om en fremtid i olje- og gassnæringa tatt etter et foredrag arrangert av næringa.

– Før den tid visste jeg ikke så mye om bransjen, men etter å ha hørt på foredraget virket det interessant, sier ungjenta, som har fått lærlingplass på Goliat-plattformen, 85 kilometer nordvest for Hammerfest.

Hun utelukker ikke at hun videreutdanner seg til ingeniør.

– Hvis jeg trives, så er det noe jeg har tenkt på videre ja, sier 17-åringen.

Siste fra Troms og Finnmark