Uenighet i AP om de vil reversere sammenslåing av Troms og Finnmark

Onsdag ble det klart at Troms og Finnmark blir én region, mens Nordland består som egen region. Ap i Finnmark mener dette må reverseres. I Troms, er de ikke like kategoriske ...

Helga Pedersen

Helga Pedersen mener at partiet har hatt grundige prosesser på sammenslåing av fylkene allerede, og at man der har bestemt at man ikke vil gå for sammenslåing.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Både kommunalpolitisk talsperson Helga Pedersen og sentralstyremedlem og leder av Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, sier nå at Arbeiderpartiet vil gå inn for å skille fylkene igjen hvis de kommer til makta.

Arbeiderpartiets fylkesrådsleder i Troms, Cecile Myrseth, sier at det er uklokt.

– Jeg tenker det er vanskelig å starte med dette som utgangspunkt. Mange mener det, men jeg mener vi må først gå noen runder om hva dette vil gi av muligheter for oss, før vi går over på dette sporet – om vi skal endre det eller ikke, sier hun.

Cecilie Myrseth

Cecilie Myrseth, fylkesrådsleder for Ap i Troms, mener partiet bør være tålmodige og se hvordan regionreformen slår ut, før man sier nei til den.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Ikke enig i Finnmark Ap

Hun går dermed mot sine partifeller i Finnmark som er kategorisk imot.

– Dette har vi hatt grunde prosesser i partiet og på Stortingsgruppa. Vi er enig om at vi ikke skal tvangssammenslåing, sier Helga Pedersen.

Leder av Finnmark Arbeiderparti og medlem av sentralstyret i partiet, Ingalill Olsen er av samme oppfatning. Hun mener reversering er forankret i landsmøtevedtak.

– Vi ønsker ikke det, og vi ser at i løpet av disse fire årene har vi tapt mange arbeidsplasser under regjeringas sentralisering. Finnmark er ikke tjent med dette og Ap har sagt at vi ønsker frivillighet og reversering, sier hun.

Geir Iversen

Geir Iversen i Finnmark SP er i hvert fall klar på hvor de står i saken.

Foto: Stian Strøm / NRK

Senterpartiet sier nei

Senterpartiet kan komme til å bli et støtteparti til Arbeiderparti i ei eventuell ny regjering. Senterpartiet vil reversere sammenslåing, og har håp om å få to stortingsrepresentanter fra Troms og Finnmark.

– Nei, slik som jeg ser det fører dette til at Vadsø mister mange arbeidsplasser. Det er ikke flust av dem, og det vil bli en katastrofe der. Vi bør slå ring rundt Vadsø nå, sier Finnmarks Senterpartis førstekandidat, Geir Iversen.

– Vi må desentralisere og skape arbeidsplasser ute i distriktene. Jeg tror ikke de er opptatt av disse tingene.

– Ser du ingen fordeler?

– Nei.