Hopp til innhold

Uenige om konsultasjonsplikt

Regjeringa tilbakeholder informasjon om den nye reindriftsloven. Uholdbart, mener sametingspresidenten.

 

Helga Pedersen, Knut Storberget, Aili Keskitalo
Foto: Inger Elin Utsi / NRK

Regjeringa bryter avtalen om at Sametinget skal tas med til råds.

Det mener sametingspresidenten Aili Keskitalo, som opplever at regjeringa tilbakeholder informasjon og ikke fører relle konsultasjoner med Sametinget.

 

Avviser påstanden

Men dette blir avvist av regjeringen, ved statssekretær for samiske saker, Berit Oskal Eira.

 – Jeg kan ikke se at vi har brutt noen avtale. Men jeg har merket meg disse punktene som Sametinget kommer med. De synes de har fått for lite matriale fra landbruksdepartementet når det gjelder reindriftsloven, sier Eira.

Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som angår dem. Og regjeringa har i en skriftlig avtale forpliktet seg til dette. I avtalen står det at Sametinget skal få all informasjon de måtte ønske. Og det er på dette punktet sametingspresident, Aili Keskitalo, mener regjeringa ikke overholder avtalen i forhold til den nye reindriftsloven.

 – Akkurat på det punktet er vi uenige om hvilke opplysninger sametinget trenger for å behandle saken.

Og statssekretær Berit Oskal Eira innrømmer at de holder tilbake informasjon.

 – De har ikke fått merknadene til loven, men det er fordi de ikke er ferdige ennå. Jeg kan ikke se at man dermed har brutt konsultasjonsavtalen, sier hun.

Sprikende definisjoner

Under gårsdagens plenumssamling i Sametinget kritiserte flere representanter regjeringas konsultasjonshåndtering. Presidenten sier det er et sprik mellom regjeringa og Sametingets definisjon av konsultasjoner.

 – I en reell konsultasjon, så burde vi fått tilgang på alle de opplysningene vi har forespeilet tilgang på. Og vi burde da kunne si ja eller nei til loven. Det er ikke den situasjonen vi har i dag, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

– Kan regjeringen og Stortinget vil vedta noe som Sametinget er helt i mot?

– Jeg vil jo synes det ville være underlig i en næring, som faktisk bare er en samisk næring, sier Keskitalo.

Men Eira bekrefter at Stortinget kan fatte avgjørelser som Sametinget er i mot.

– Blir man ikke enig, så er det Stortinget som til syvende og sist avgjør, sier hun.