Uenig om lærerkrisen i Finnmark

Kommunene må bidra til etterutdanningen for å løse lærerkrisen i Finnmark. Det mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Ordfører i Tana er uenig.

Illustrasjon.

I år ble lærerutdanningen for 1.-7.klasse ved Høgskolen i Finnmark lagt på is fordi det ikke var nok kvalifiserte søkere.

Foto: Åserud, Lise, Lise Aaserud / SCANPIX

Skole og utdanning er kommunenes desidert viktigste oppgave. Kommunene i Finnmark må derfor bidra med midler til etterutdanning for at det skal bli nok kvalifiserte lærere i fylket, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

– Det er det som er fremtiden i enhver kommune, og mange av Finnmarkskommunene sliter også med fraflytting. Det får jeg sende som en oppfordring til lokalpolitikerne i kommunevalgkampen, om å se hva de selv kan bidra med i denne dugnaden vi må ha for å få kvalifiserte lærere til kommunene i Finnmark, sier hun.

– Det er feil

Kristin Halvorsen

Kommunene i Finnmark må bidra med midler til etterutdanning for at det skal bli nok kvalifiserte lærere i fylket, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Tana-ordfører Frank Ingilæ mener flere av kommunene i Finnmark allerede bidrar aktivt til å etterutdanne lærere.

Han er derfor kritisk til kunnskapsministerens utspill.

– For det første er det feil. Spesielt i Øst-Finnmark har kommunene prioritert veldig mye å legge til rette for etterutdanning av både lærere og annet personell, sier han.

Lærerutdanningen lagt på is

I år ble lærerutdanningen for 1.-7.klasse ved Høgskolen i Finnmark lagt på is fordi det ikke var nok kvalifiserte søkere.

Ingilæ mener kunnskapsdepartementet bør satse mer på desentraliserte studietilbud for å sørge for at Finnmark har nok kvalifiserte lærere.

– Det jeg etterlyser fra kunnskapsministeren er faktisk at man er med og satser mer på kommunene som bygger opp lokale studietilbud nettopp for etterutdanning. Der har det vært et stort vakuum i mange, mange år, sier han.

Sender lærere til Oslo

Ordfører Frank Ingilæ.

Tana-ordfører Frank Ingilæ mener flere av kommunene i Finnmark allerede bidrar aktivt til å etterutdanne lærere.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Tana-ordfører Frank Ingilæ mener kunnskapsdepartementet må bidra til å bygge opp lokale studietilbud for etterutdanning av lærere.

Han mener kommunene allerede tar en stor del av ansvaret.

– Vi har i stor grad vært nødt til å sende lærere nærmest til Oslo for at de skal få den etterutdanningen. Da bruker kommunen pengene i hovedsak på vikarutgifter, reise og hotell, og ikke på utdanning. Kunnskapsministeren burde nå være med og bidra til at man fikk kanalisert mer av utdanninga ut i de lokale studiesentrene som nå er bygd opp i Øst-Finnmark sånn at vi får nok kvalifiserte lærere.

Ingilæ er redd for at potensielle lærere vil glippe for distriktskommuner dersom kunnskapsdepartementet ikke satser mer på desentraliserte studietilbud.

– Når vi i dag utdanner lærere, så utdanner vi de ut av kommunen og kanskje også ut av fylket. Så vi ønsker jo på en måte å satse på de som faktisk bor i kommunen vår og gi dem muligheten.

Spleiselag om lærerutdanning

Per dags dato finnes det en ordning hvor staten, kommunene og læreren selv spleiser på etterutdanning.

Derfor mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen at kommunene må ta større del av ansvaret for å ha nok kvalifiserte lærere ved Finnmarksskolene.

– Hvis det er et spleiselag mellom staten, private og kommunen så har nok vi vært inne med noen kroner, men det er kommunene som er arbeidsgiver og har ansvaret for skolene. Så at de også bidrar er jo rimelig, sier hun.