UDI bygger asylintervju-leir i Kirkenes

UDI etablerer senter for asylintervju Vestleiren i Sør-Varanger, og vil framover ha langt flere personer boende i leiren over lengre tid.

Ankomstsenter Finnmark, Vestleiren

UDI vil bruke Ankomstsenter Finnmark som et asylintervju-senter framover. Behovet for transittplasser er ikke lenger tilstede i Finnmark.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Det sier Christine Wilberg, avdelingsdirektør for region- og mottaksavdelingen i UDI, som mandag besøkte Ankomstsenter Finnmark.

– Vi er her for å se på leiren og vurdere framtidig bruk. En del av diskusjonen er hvordan vi skal bruke leiren. Det er viktig for oss å ha en beredskap med tanke på framtidige asylankomster. Vi vil også bruke leiren som et intervjumottak, hvor vi kan hente inn personer som har kommet til landet tidligere, for asylintervjuer her, sier Wilberg.

Christine Wilberg, UDI

Christine Wilberg, avdelingsdirektør for region- og mottaksavdelingen i UDI.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Bygget leir for 600 personer

Ankomstsenter Finnmark hadde en kapasitet på 600 sengeplasser da det ble åpnet 11. november i fjor.

Norske myndigheter måtte daglig ta imot mellom 100 og 200 asylsøkere som kom over den norsk-russiske grensen på Storskog.

Oppholdet ved transittmottaket i Kirkenes skulle begrenses til opp til 48 timer, og 300 personer skulle inn og ut av leiren hvert døgn.

Så stoppet strømmen opp

Men så stoppet asylstrømmen fra Russland helt opp, og siden 30. november har det ikke kommet en eneste person over grensa fra Russland og bedt om asyl.

Bruken av Ankomstsenter Finnmark, etablert i den gamle HV-leiren like ved Kirkenes lufthavn Høybuktmoen, endrer nå karakter, sier Wilberg.

– Vi har tatt ned antall plasser noe, og har i dag kapasitet til et sted mellom 400 og 450 mennesker til enhver tid. Politiets utlendingsenhet har reservert 50 plasser, men det er viktig for oss å sette et skarpt skille mellom de plassene i leiren som Politiets utlendingsenhet benytter, og den normal mottaksdriften, sier Wilberg.

Ankomstsenter Finnmark

Ankomstsenter Finnmark ble etablert med en kapasitet på 600 sengeplasser. Asylstrømmen fra Russland er nå stoppet helt opp, og behovet for transittplasser i Kirkenes er ikke like stort.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Asylsaker kan avgjøres her

UDI understreker at det ikke er snakk om å gjøre Ankomstsenter Finnmark om til et ordinært asylmottak, men at det skal være mulig å bo i leiren over en periode mens intervjuer gjøres, og selve asylsaken avgjøres.

Dette vil avklares i løpet av kort tid, sier UDI.

Ankomstsenter Finnmark, Vestleiren

Det legges nå til rette for at personer kan bo i Ankomstsenter Finnmark over en lengre periode.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Vi har tatt ned rundt 200 sengeplasser, og har blant annet bygget flere fellesområder. Vi har kontorer her, noe som gjør stedet egnet for asylintervjuer, blant annet.

– Hva skjer med leiren her nå dersom det ikke er mulig å uttransportere personer til Russland?

– Det er det Politiets utlendingsenhet som må svare for, sier Wilberg.