Hopp til innhold

Skipsverft mister 60 prosent av omsetningen: – Føler UD har holdt oss for narr

Verkstedbedriften Hamek i Harstad føler seg villedet av Utenriksdepartementet, etter at de fikk avslag på dispensasjonssøknad for å ha anløp av russiske fiskebåter.

administrerende direktør Jan Oddvar Olsen hos Hamek

Administrerende direktør i Hamek, Jan Oddvar Olsen, retter sterk kritikk mot Utenriksdepartementet.

Foto: Børge Hoseth / NRK

– Vi føler vi har blitt holdt for narr.

Det sier administrerende direktør i Hamek, Jan Oddvar Olsen, etter at Utenriksdepartementet avslo deres dispensasjonssøknad om å kunne ha anløp av russiske fiskebåter.

I fjor høst bestemte regjeringen at russiske fiskebåter kun får anløpe tre norske havner: Kirkenes, Tromsø og Båtsfjord.

Hamek gikk da i dialog med UD og søkte om dispensasjon for sanksjonene, fordi en stor del av deres virksomhet baserer seg på service og vedlikehold av russiske båter.

– Vi har hatt en veldig konstruktiv dialog med UD etter at havneforbudet trådte i kraft. De har instruert oss i hvordan vi skulle fylle ut søknaden og hvilken dokumentasjon som skulle legges ved, hevder Olsen.

– Det var sågar de som henviste oss til hvilken paragraf i forskriftene som gjaldt for oss.

Men onsdag ble dispensasjonssøknaden avslått.

– Nå vet vi ikke hva vi skal gjøre. Vi mister 60 % av omsetningen vår ved et pennestrøk. Det blir en hard vinter, sier Olsen.

– Vi oppfatter dette som både distriks- og næringsfiendtlig.

Nå frykter direktøren både driftsstans og permitteringer for flere av bedriftens 100 ansatte utover vinteren.

Brann og evakuering på Harstad Mekaniske

Hamek har landsdelens største serviceanlegg for maritim næring, og omsatte for over 200 millioner kroner i 2022.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Ikke forskuttert at svaret ville bli positivt

Utenriksdepartementet sier til NRK at de har gjort en grundig vurdering av søknaden.

– Men dessverre er det ikke noe grunnlag for å gi de dispensasjon, sier statssekretær i UD, Eivind Vad Petersson (Ap).

– Vi forstår at dette er en vanskelig situasjon for bedriften, de ansatte og kommunen. Det er dessverre mange bedrifter og enkeltpersoner i Norge og Europa som rammes av Russlands krig mot Ukraina.

Petersson beklager også at søknaden har hatt lang behandlingstid.

– Det har tatt tid å vurdere om det finnes noe reelt grunnlag for å gi en slik dispensasjon. I tillegg har sanksjonene vært i stadig utvikling, sier han.

Petersson tilbakeviser imidlertid at de har villedet bedriften.

Statssekretær Eivind Vad Petersson.

Statssekretær i UD, Eivind Vad Petersson (Ap), sier de har gjort en grundig vurdering i saken.

Foto: Sturlason

– Vi har veiledet Hamek i hvordan søknaden skulle fylles ut, men vi har ikke forskuttert at svaret ville bli positivt, sier han.

– Ukraina-forskriften åpner for at UD kan gi dispensasjon i særskilte tilfeller når sanksjoner får en klart utilsiktet virkning. Søknaden avslås fordi vi ikke kan se at de aktuelle anløpene kan anses som «særskilte tilfeller» hvor forskriften får en klart utilsiktet virkning.

Direktøren i Hamek har imidlertid ikke forståelse for UDs begrunnelse.

Jeg hadde hatt forståelse hvis det hadde vært praktisert likt, men i Tromsø og Kirkenes får de drive på som før – eller enda mer enn før, sier Olsen.

– Vi ser at det ligger utrolig mange båter til kai der som ikke har noe med levering av fisk å gjøre. Det er en markedsvridning som jeg ikke helt klarer å forstå.

den russiske tråleren Baltiyskaya Kosa ligger i Harstad etter Havari.

Her ligger den russiske tråleren Baltiyskaya Kosa til kai i Harstad etter å ha havarert i 2022.

Foto: Børge Hoseth / NRK

Les også: Mener Norge kan utestenge alle russiske fiskebåter

Russisk tråler til kai i Tromsø i april i år.
Russisk tråler til kai i Tromsø i april i år.

Ordfører skuffet og forbannet

Ordfører i Harstad kommune, Kari-Anne Opsal (Ap), sier de har vært i dialog med departementene helt siden forbudet trådte i kraft.

Jeg er skuffet, forbannet og føler at vi ikke når frem. Vi ble stilt i utsikt at vi kunne få et uttak. Vi søkte og fulgte spillereglene hele veien, men så ender vi opp med ingenting, sier hun.

Opsal er klar på at dette vil få konsekvenser på kort og lang sikt, for både bedriften og kommunen.

– Hame har landsdelens største tørrdokk, som har rettet seg inn mot det markedet. I tillegg er Harstad er en verftsby, og veldig mange ting springer ut ifra den maritime næringa. Dette vil få ringvirkninger langt utover det som berører verftet, sier hun.

– Men hvorfor mener du at sanksjonsbestemmelsene ikke skal omfatte bedrifter i Harstad?

– Det er andre som har fått unntak fra dette, og det betyr jo egentlig at det er Harstad som tar hele bøygen for dette, sier ordføreren.

Det man i realiteten har gjort er å ta ordreboka fra Harstad og flytte den en annen plass.

Kari-Anne Opsal

Ordfører i Harstad kommune, Kari-Anne Opsal, sier hun er både skuffet og forbannet.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Opsal reagerer også på at avslaget kommer uten noen form kompensasjon.

– Det at man ikke får unntak fra regelverket som er europeisk er en ting, men at man ikke får en kompensasjons- eller omstillingsordning er en prioriteringssak, sier hun.

– Det skal vi fortsette å kjempe for, og jeg håper jeg får flere med meg på laget.

Utenriksdepartementet sier de er vi åpne for videre dialog.

– Det finnes virkemidler som kan være aktuelle i form av lån og tilskuddsordninger, men detaljene må vi komme tilbake til, sier Petersson.

– Kan det bli aktuelt å gi en dispensasjon på et senere tidspunkt?

– Ikke så lenge de sanksjonene vi har nå gjelder.

Les også: Russisk fisker om havneforbudet: – Får ingen konsekvenser for oss

Russisk fiskebåt
Russisk fiskebåt