Tysk rapport: Atlantisk torsk sterkt truet av økt havforurensning

Lavere pH-verdier i havet som følge av økt forurensning har store negative konsekvenser for torskebestanden langs kysten av Norge, viser resulatene i et forskningsprosjekt.

Kysttorsk i garnet
Foto: John Inge Johansen / NRK

Det er tre tyske forskningsgrupper i samarbeid med forskninginstituttet Nofima som har studert hvilke effekt havforurensning har på reproduksjon hos den atlantiske torskebestanden.

Tidligere forskning har vist at voksen fisk tåler store konsentrasjoner av karbondioksid (CO2), men nå kan forskerne slå fast at dette ikke er tilfellet for egg og larver. Disse er mer utsatt for redusert pH-verdi i havet som følge av mer CO2-forurensning.

– Fisk kan til en viss grad unngå temperaturproblemet ved å flytte seg nærmere polene, men pH-problemet er ikke relatert til geografi og fisken kan derfor ikke unnslippe ved å flytte på seg, sier seniorforsker Atle Mortensen i Nofima til NRK.

forskning på torsk

Det var på forskningsstasjonen i Kraknes undersøkelsene fant sted. Her er rognkjeks.

Foto: Eirik Nicolai Heim / Cruxfilm

Dødeligheten hos torskeyngel doblet i surere hav

Forskningen ble gjennomført i perioden år 2014-2015 på Kraknes forskningsstasjon i Troms. Totalt tre rapporter skal leveres fra de tyske forskningsgruppene som tilhører blant annet Universitetet i Düsseldorf og Geomar. Den første av disse er nå blitt publisert.

– Den har studert overlevelse hos nyklekte toskelarver. Man har stimulert surhetsgraden man får i år 2100, dersom den prognoserte økningen holder fram. Videre har man sammenlignet dette med surhetsgraden man har i havet i dag, og man har da funnet ut at dødeligheten i torskeyngel øker til det dobbelte de første ukene etter klekking, sier Mortensen.

Han mener det kan få dramatiske følger for rekrutteringen av torsken, og får støtte av Naturvernforbundet.

Kan få store konsekvenser for fiskerisamfunnene

– Dette er bare nok et eksempel på hvordan klimaendringene kommer til å ramme oss i Norge, sier nestleder og påtroppende fungerende leder i Naturvernforbundet Silje Lundberg.

Hun viser til at klimaendringene allerede har ført til at artene i havet forflytter seg og at man blant annet har fått mye mer makrell i Nord-Norge som følge av varmere hav. At torsken i tillegg kan rammes hardt av surere hav som følge av forurensning, mener hun kan få store konsekvenser for kystsamfunnene.

Silje Lundberg

Nestleder Silja Lundberg mener forskningsresultatet er nok et varsel om at klimautslippene må kuttes.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix

– Dette vil få store konsekvenser for hvem og hvor mange som kan være i fiskeryrket, og hvor store kvotene kan være. Det er jo klart at da rammes også lokalsamfunn og foredlingsindustrien på land. Det burde føre til et unisont krav om at klimautslippene må reduseres, sier Lundberg.

I Norge har man opprettet fjordlinjer for å beskytte den utrydningstruede kysttorsken som er rødlisten, men resultatene av lavere surhetsnivå i havet gjør at fjordlinjene kan ha liten effekt.

Tidligere i sommer la norske forskere fram dokumentasjon på at det for første gang ble funnet plast i magen på torsk.