Tysfjord-offer: – Staten har sviktet oss

Nina Iversen fra Tysfjord forventer at regjeringen nå setter av mer penger for å bekjempe vold og seksuelle overgrep i samiske samfunn.

Nina Iversen

Nina Iversen er overbevist om at flere midler er helt nødvendig for å hjelpe samiske kvinner og barn som har og blir utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Foto: Privat

– Staten har sviktet meg. Jeg føler det har vært lite ressurser og lite kompetanse når jeg har bedt om hjelp, sier Nina Iversen.

Hun er en av dem som stod fram etter at overgrepssakene fra Tysfjord ble kjent. I Tysfjord i Nordland er det 151 straffesaker som omhandler seksuelle overgrep. 106 av sakene er henlagt på grunn av foreldelse.

– Dette har vært en hjertesak for meg i mange år. Det har vært tungt å ikke føle seg hørt. Mange andre kvinner føler sikkert det samme, sier Iversen.

En rapport fra 2015 viser at 49 prosent av kvinner med samisk bakgrunn har vært utsatt for vold, mot 35 prosent av etnisk norske.

– Det trengs flere midler for å kunne snu det. Jo flere år det går uten at man får hjelp, jo verre blir det, sier Nilsen.

Kari Henriksen

– Vi har en situasjon hvor samiske kvinner og barn ikke får samme oppfølging som andre kvinner i Norge. Det er alvorlig, sier Kari Henriksen (Ap).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Forventer konkrete tiltak

Flere mener det bør være et krav at regjeringen setter av mer penger i neste års statsbudsjett som blir lagt fram 8. oktober.

– Vi trenger en handlingsplan for å forebygge vold og seksuelle overgrep mot samiske kvinner og barn. Dette er et alvorlig samfunnsproblem, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap).

Hun forventer at det utvikles konkrete tiltak i samarbeid med ordførere i de samiske kommunene og Sametinget.

– På den måten kan vi forebygge, beskytte, avdekke og straffe vold og overgrep som begås i de samiske områdene.

Ansiktsbilde av Aili Keskitalo fra siden

– Også fra internasjonalt hold har Norge fått beskjed om at vi må ta tak i denne saken, sier Aili Keskitalo.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Mener regjeringen skulle gjort mer

– Dette er noe vi har bedt om i mange år, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Hun mener regjeringen ikke har gjort nok etter at Tysfjord-ofrene stod fram og fortalte historiene sine. Hun påpeker også at en rapport fra 2018 viser at Norge må skjerpe seg.

– Jeg håper regjeringen er klar for å gripe fatt i problemet og bevilger penger til en handlingsplan, sier Keskitalo.

Sametingspresidenten er sikker på at en handlingsplan vil være med på å styrke kompetansen til politi, helsepersonell og krisesentre som skal ta vare på dem som har blitt utsatt for vold og overgrep.

Statssekretær i Justis- og beredskapdepartementet, Knut Morten Johansen (FrP).

Knut Morten Johansen (Frp) sier arbeidet med å forebygge vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen.

Foto: Justisdepartementet

Gjør alt de kan

Det er justis-og beredskapsdepartementet som har ansvar for arbeidet mot vold i nære relasjoner. Statssekretær i departementet, Knut Morten Johansen (Frp), sier regjeringen ser svært alvorlig på problemet og ønsker å gjøre det riktige for ofrene.

– Dette er et tema vi stadig diskuterer og får innspill på. Vi har gjort flere grep for å finne ut hvor stort omfanget er og hva vi kan gjøre, sier han.

Johansen sier de i 2018 bevilget 1,1 millioner kroner til forebygging av vold og overgrep i samiske samfunn, men at det ikke har endt med en handlingsplan.

– Jeg kan ikke si om det vil bli bevilget mer penger i statsbudsjettet 2019, men de skal alle vite at dette er noe som skal opp og frem. De må bare gi det litt tid.