Tviler på Goliat-start i slutten av juli

Petroleumstilsynet mener framdriften for Goliat-plattformen er på rett vei, men tviler på produksjonsstart 31. juli.

Goliat plattformen

Goliat-plattforma kom til Hammerfest 17. april i år, og er nå fraktet ut til Goliat-feltet der den klargjøres til produksjon.

Foto: Stian Strøm

Golait-plattformen er slept ut til Goliat-feltet og ligger nå i den siste klargjøringsfasen. I den sammenheng har Petroleumstilsynet (Ptil) vært på tilsynsbesøk.

I tilsynsrapporten fra besøket, skriver de at «Tidsplanen framstår som optimistisk, da det gjenstår mye arbeid før systemer er ferdig testet og klare for overlevering til drift». Det ifølget nettstedet Offshore.no.

Petorleumstilsynet er fornøyd med framdriften av arbeidet med klargjøring av den flytende plattformen.

Likevel sår de tvil om at ENI Norge vil rekke å sette plattformen i drift som planlagt 31. juli. Til det gjenstår det for mye arbeid mener de.

– Det vil ikke bli gitt et samtykke fra Petroleumstilsynet før innretningen er klar, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil til Offshore.no.

Under tilsynet fant de ett avvik i et fastmontert anlegg for brannbekjempelse, som ikke møter alle designkrav. Utover det var det lite å utsette på forbredelsene fra tilsynets side.

Det lyktes ikke NRK å få en kommentar fra ENI om dato for driftsstart ved Goliat-plattformen.

Nærmere utsnitt av Goliat
Foto: Allan Klo