TV2: Helse Nord brøt loven planlagt og bevisst

– Helse Nord RHF ga IT-selskapet Dips ASA monopol i regionen på ulovlig vis.

UNN

Helse Nord, som blant annet er eier av Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset har brutt loven, ifølge TV2.

Foto: Petter Strøm / NRK

Tirsdag avslørte TV2 hvordan helsetopper i nord rådførte seg med store advokatfirmaer og deretter brøt loven for å skaffe seg Dips ASA som leverandør av elektroniske pasientjournaler i hele regionen – et selskap direktøren i Helse Nord selv hadde vært med på å stifte få år tidligere.

– Vi hadde allerede samme system i ti av elleve sykehus, og vi fant det da fordelaktig både funksjonelt og økonomisk at også det ellevte sykehuset fikk samme system, sier daværende administrerende direktør, Finn Henry Hansen til TV2.

Alle statlige selskaper er lovpålagt å konkurranseutsette store innkjøp. Men Helse Nord valgte likevel å ikke utlyse en anbudskonkurranse. To advokatfirmaer og ett konsulentselskap advarte, men kontrakten ble likevel inngått.

I 2004 startet Riksrevisjonen en granskning av avtalen. De ba om å få tilgang til alle dokumentene som omhandlet kontraktsinngåelsen mellom Helse Nord og Dips ASA.

Men TV 2 kan avdekke at Helse Nord ikke spilte med åpne kort overfor Riksrevisjonen. Advarslene fra advokat- og konsulentfirmaene fikk de aldri se.

– Det å unndra dokumenter i forhold Riksrevisjonen krav til innsyn det hører til absolutt unntakene. Her er Helse Nord er særsyn. Planlagt og bevisst gjennomført på dette nivået har vi sjeldent sett eksempler på, sier leder av Riksrevisjonen, Per-Christian Foss, til TV2.