Hopp til innhold

Dette må være verdens største 9-tall

Kan isfjell telle? På bunnen i Barentshavet har de blant annet tegnet et gigantisk 9-tall.

– Vi har sett mange linjer og skriblerier på havbunnen. De er blitt til i forbindelse med at isbreene under forrige istid har kalvet. Isfjellene har da drevet med strømmen, og deler av dem har vært borti havbunnen her og der, sier Hanne Hodnesdal i sjødivisjonen hos Kartverket.

– Bunnen er myk – den består for det meste av finkornede sedimenter, hovedsakelig grusholdig leire, sier havforsker og isbre-ekspert Lilja Rún Bjarnadóttir fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) til VG.

Prosjektet Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Mest spesielle tegning

Som en del av kartleggingen har de tatt bilder av havbunnen, ved hjelp av lydpulser fra et overflatefartøy. Lydpulsene reflekteres fra bunnen, og alle målepunktene brukes til å lage en terrengmodell av havbunnen. Bildene er av terrengmodellene.

Et av bildene viser et 9-tall på 1.000 meter, nordøst for Vadsø. Det er åtte meter dypt og tegnet med en 60 meter bred "penn".

– Vi har fått bilder av mange slike skriblerier. Vi har funnet en ganske tydelig tegning av en fugl i Norskehavet, men bortsett fra det er 9-tallet det mest spesielle, siden det er så tydelig, sier Hodnesdal.

Kunst på havbunnen

Her er tegningen av fuglehodet Kartverket har funnet på bunnen av Norskehavet.

Foto: Kartverket/Mareano

Viktig for livet i havet

Alle store fordypningene som oppsto for rundt 10.000 år siden, har nå en viktig rolle for livet i Barentshavet.

– Den er viktig for forskjellige arter i havet. Noen trives i groper, mens andre trives i høyden. Det har både med havstrømmer og med sedimenttyper å gjøre, sier Hodnesdal.