Turistfiske kan true kysttorsken

Fjordfiskenemnda ber om regulering av turistfiske for å verne om kysttorsken – én turistbåt kan komme i land med 600 kilo.

Fisketurister

Turistfisket er stadig i vekst og er blitt populært flere steder langs kysten av Nord-Norge.

Foto: Jan Harald Tomassen

Fjordfiskenemnda ber Nærings- og fiskeridepartementet om å få på plass regulering av den voksende turistfiskenæringen. Forskning viser at én turistbåt kan komme i land med 600 kilo fisk i løpet av en dag, noe som særlig kan true kysttorsken.

Jorhill Andreassen, leder av Fjordfiskenemnda, er bekymret for kysttorskbestanden.

Jorhill Andreassen

Jorhill Andreassen, leder av Fjordfiskenemnda

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Vi er klar over at det nå blir en kamp om ressursene i kystsonen. Det er ikke rart at det er en viss bekymring blant fiskerne om hva, hvor og hvor mye som blir tatt ut. Det er disse spørsmålene jeg føler man ikke har noe oversikt over, sier hun.

Bekymret for bestanden

Andreassen sier at hensikten med fjordlinjene var å verne om kysttorskbestanden.

– I stor grad så hentes det ut fra fjordlinjen, og man fisker på kysttorskstammen hvis man fisker på torsk. Hele hensikten med å trekke disse fjordlinjene var jo verning, sier hun.

Turistfiskere har kun lov å fiske med håndholdte redskaper, ikke ta med seg mer enn 15 kg fillet ut av landet, samt en troféfisk. Men allerede har tollvesenet langs grensa til Finland tatt store beslag av fisk som turistfiskere har forsøkt å ta med seg ulovlig ut av landet.

Selv om sesongen for fisketurisme nettopp har startet, er allerede 1547 kg fisk beslaglagt. – Det ligger an til å bli et nytt rekord år, sier Tollvesenet.

– Ikke bærekraftig

Maria-Victoria Solstrand har tidligere forsket ved Norges fiskerihøgskole og skrevet en doktorgradsavhandling om turistfisket i Norge. Hun støtter opp om Fjordfiskenemndas bekymring.

Maria-Victoria Solstrand

Maria-Victoria Solstrand har gjort feltarbeid om turistfisket i Norge.

Foto: Karina Nigar Aarskog

– Mitt feltarbeid har vist til at hvis 4 turister reiser ut med båt for en dag, har de potensial for å ta ut 600 kilo med hel fisk. Hvis det er så lav estimering fra regjeringen at de ikke ser behovet for strengere regelverk, så vil det til slutt ikke være bærekraftig. Spesielt vil kysttorsken være utsatt, sier Solstrand.

Vil ha bedre oversikt

I fjor sommer vedtok fiskerlaget i Nordland at reglene som gjelder for turistfiskere må bli strengere. Nå ber også Fjordfiskenemnda Nærings- og fiskeridepartementet om å få bedre oversikt.

– For det første må man ha en oversikt over hvor mange aktører som finnes i markedet. Man må også finne et system på å registrere hva som faktisk tas ut. Så kan det hende at det som tas ut må reguleres med kvote til den næringen. Det er ingen som vil ha turistfiskere bort, bare vite hva de holder på med, sier Andreassen.

I en sms til NRK svarer statssekretær Ronny Berg i Nærings- og fiskeridepartementet at de jobber med saken, og regner med å kunne legge fram løsning i løpet av denne måneden.