Turister sliter naturen

Kommuner og reiselivet i Troms må snarest planlegge tiltak for å unngå at økende turisme sliter på naturen og fører til kaos og forsøpling. På Dyrøy-seminaret denne uka advarte flere mot at områder av Troms - kanskje spesielt Senja - får samme problemer som Lofoten. Fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk, sier han vil ta dette opp med ordførere og reiselivsnæringa.