Turistene bryter forbud og plager sjøfugl

Det må bli langt bedre oppsyn med turistene som kommer til fuglefjellet på Hornøya, mener forsker.

Fuglekikker på Hornøya, toppskarv og svartbak

Ingen passer på at turistene på Hornøya følger reglene og tar hensyn til fuglene. Kvinnen på bildet er på lovlig side av grensa.

Foto: Knut-Sverre Horn

Etter maratonsendingene «Fuglefjellet Hornøya» på NRK i fjor er årets besøkstall på Hornøya i Finnmark rekordhøye. De som tjener penger på den økte turisttrafikken blir nå bedt av forskere om å betale for skikkelig oppsyn i reservatet.

Mange turister bryr seg nemlig ikke om reglene som er satt for å verne sjøfuglene.

– De skal jo holde seg på stien på Hornøya, men de går ut over stien. Flere og flere gjør det, sier en oppgitt Tone Reiertsen.

Reiertsen er forsker ved Norsk institutt for naturforskning og følger sjøfuglene på øya like utenfor Vardø. Sju av de elleve artene som hekker her er på rødlista over truede og sårbare arter.

Forsker Tone Reiertsen, NINA

Forsker Tone Reiertsen slår alarm om hensynsløse turister på Hornøya.

Foto: Knut-Sverre Horn

Turistbølge

Det er tidlig i sesongen, men Reiertsen ser at flere turister nå kommer til Hornøya, sammenlignet med tida før fuglefjellet fikk oppmerksomhet av både NRK og BBC.

Lunde

Hornøya er mest kjent for sin berømte koloni med 80 000 sjøfugler, blant annet 7 800 par lunder og ca. 500 par av den sjeldne polarlomvien.

Foto: Knut-Sverre Horn

Ingen har nøyaktige tall, men enkelte dager har godt over 100 turister kommet for å se fuglene.

– Vi ser med stor bekymring på det som foregår akkurat nå. Det er veldig dårlig regulert, sier forskeren.

Det er det kommunale havneselskapet som frakter flertallet av turistene ut til Hornøya. Reiertsen mener at de som får inntekt, også burde bidra til å sikre framtida for sin egen virksomhet.

– Jeg vil tro det er i kommunen og havnevesenets interesse at dette skal foregå på en bærekraftig måte. Det ville ha vært en god løsning å ansette en guide eller noen som kan ha oppsyn med turistene, sier Reiertsen.

I dag er det fri ferdsel på Hornøya, og hvem som helst kan dra til øya på egen hånd.

Båt foran lomviflokk

Havnevesenets båt frakter ut storparten av turistene til Hornøya, men billettinntektene brukes ikke til tilrettelegging på øya.

Foto: Knut-Sverre Horn

Har satt opp flere skilt

Det er Fylkesmannen i Finnmark som har ansvaret for reservatet. Miljøvernsjef Bente Christiansen sier at de reagerte straks de fikk bekymringsmelding fra Reiertsen. Allerede i helgen ble det satt opp nye skilt på tre språk og nye taugjerder som viser hvor det er lov å gå.

– Vi ser alvorlig på det når vi får en slik melding fra en forsker som lenge har jobbet på Hornøya, sier Christiansen.

Christiansen vil ikke gå ut med andre mulige tiltak før de har avklart dette med Direktoratet for naturforvaltning. Forsker Reiertsen håper imidlertid det kommer mer enn skilt og gjerder:

– Vi føler at det ikke er nok, særlig fordi en del turister ikke bryr seg om disse begrensningene. I tillegg tror jeg tror nok det aller beste vil være en type oppsyn, sier Reiertsen.

Lundefugler

Hornøya og Varangerfjorden er et av de viktigste overvintringsområdene til flere arktiske fuglearter.

Foto: Trond Berg / NRKNyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 19:45