Konflikt om skytebane i turområde tilspisser seg: – Folk kan bli satt i fare

Konflikten mellom Tromsø kommune, skytterne og innbyggerne i et av Tromsøs mest populære turområder tilspisser seg. Nå ligger den betente konflikten på departementets bord.

Øyvind Hilmarsen, Tromsø jeger- og fiskerforening

LANGVARIG KONFLIKT: Øyvind Hilmarsen i Tromsø jeger- og fiskerforening mener jegeres behov for å trene er stort. Motstanderne av skytebanen mener turområdet er viktigere.

Foto: Lisa Rypeng

Denne uken startet Tromsø jeger- og fiskerforening (JFF) skytingen i Tromdalen igjen – etter flere års opphold – mot kommunens anmodning.

Med store betongblokker blokkerte de veien som i dag brukes av turfolk.

Før skytingen startet har imidlertid noen flyttet betongblokkene. Varselskiltet som skytterne hadde satt opp ble tagget ned.

Leder Øyvind Hilmarsen i Tromsø jeger- og fiskerforening ser på det siste som mest alvorlig.

– Det kan jo hende at folk som ikke kjenner til konflikten bruker området. Da kan det jo hende at de blir satt i fare, sier han.

Tromsø JFF har varslet at de kommer til å anmelde hærverket.

Betongklosser Tromsdalen

REVET NED: Betongklossene som skulle holde turfolk unna skytebanen ble torsdag ettermiddag revet ned.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Demonstrerte mot skytebanen

Foreløpig har ingen påtatt seg ansvaret for å ha fjerna betongklossene og tagget ned skiltene til skytebanen.

Torsdag kveld demonstrerte også aksjonsgruppen «Folkeaksjonen for et åpent Tromsdalen turområde» mot skytebanen.

– Jeg synes det er helt forferdelig og unødvendig. Vi har fått et så fint turområde i Tromsdalen. Det å komme seg ut i naturen er det viktigste, ikke at det skal være en skytebane med masse bråk og forurensning.

– Det må finnes et annet sted for skytterne å være, enn i et turområde.

Det sier Gunn Bergseth, styremedlem i aksjonsgruppa.

Gunn Bergseth, Folkeaksjonen mot skytebane i Tromsdalen

NEI TIL SKYTEBANE: Gunn Bergseth i Folkeaksjonen mot skytebane i Tromsdalen, kjemper for at de populære turområdene skal være åpne for allmennheten.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

Uenige om lovlighet

Både Tromsø kommune og aksjonsgruppa mener skytterne ikke har lov til å gjenoppta skytingen og sette opp permanente sperringer.

Øyvind Hilmarsen mener på sin side at skytterne har sitt på det tørre.

Han viser til et vedtak gjort av Statsforvalteren i Nordland i april.

Skytebane i Tromsdalen

MOTSTRIDENDE INTERESSER: Skytebanen ligger midt i et populært turområde i Tromsdalen.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Tromsø kommune har på sin side prøvd å stenge de tre skytebanene i området i flere år.

Etter flere runder med klager ble vedtaket om avslag fra Tromsø kommune omgjort av settestatsforvalter i Nordland. Saken ble flyttet dit på grunn av inhabilitet hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

«Etter en konkret vurdering har Statsforvalteren kommet til at kommunens behandling og tidsforløpet i saken må sidestilles med et formelt samtykke til anleggenes eksistens etter tidligere plan- og bygningslovgivning», står det i en pressemelding.

Kommunen har nå klaget saken inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vanskelig sak å håndtere

Kommunaldirektør Mette Mohåg sier det er en komplisert sak, både etter plan- og bygningsloven og privatrettslige regler.

– Det er snakk om gamle avtaler og en lang historie. Det gjør at saken er vanskelig å håndtere, sier hun.

Mette Mohåg

INNVIKLA: Mette Mohåg i Tromsø kommune sier saken er komplisert og har en lang historie.

Hun sier tidene har gått fra skytebanen i Tromsdalen.

– Det er mye mer aktivitet der i dag. Forholdene ligger ikke lenger til rette for skytebane.

Kommunen jobber med en permanent skytebane i Simavika på Ringvassøya.

Jeger- og fiskerforeningen har fått tilbud om penger til å leie skytetid på Åbornes i sommer. Et tilbud foreningen har sagt nei til.

Hilmersen ser foreløpig ingen andre muligheter enn å være i Tromsdalen.

– Vi har hele tiden uttrykt et ønske om å flytte når man får regulert ett nytt areal, men det har vist seg å være veldig vanskelig, sier Hilmarsen.

Nyheter fra Troms og Finnmark