Tunnelarbeidere sendt til sykehus etter arbeid i en av Norges dårligste undersjøiske tunneler

Til nå har åtte arbeidere i Maursundtunnelen blitt syke og sendt til sykehuset i Tromsø. Man vet ennå ikke årsaken til at de er blitt syke.

Maursundtunnelen

Den undersjøiske Maursundtunnelen har flere tunnelarbeidere blitt syke av. Fylkeskommunen og hovedentreprenør Mesta jobber nå for å finne ut hva som har forårsaket det.

Foto: Framtid i nord

Onsdag ble den åttende personen sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge etter arbeid i Maursundtunnelen. Tunnelen går mellom fastlandet og øya Kågen i Nord-Troms.

– Vi kan dessverre bekrefte at enda en arbeider fra Maursundtunnelen er sent til UNN. Dette er en veldig krevende situasjon, sier avdelingsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Øyvind Strømseth.

Nå har Arbeidstilsynet fattet et vedtak om stans i arbeidet til feilen er funnet og utbedret, informerer seksjonsleder i Arbeidstilsynet, Marit Torsvik.

Hun sier at dette er den tredje ulykken hvor arbeidere er sendt til sykehus etter arbeid i tunnelen.

– Vi har et godt samarbeid med Mesta og fylkeskommunen, og denne saken har høy prioritet, sier Torsvik.

Funn av kullosforgiftning

Bjørn Henrik Kavli, divisjonsdirektør for samferdsel i fylkeskommunen, forteller at det er funnet verdier av karbonmonoksid, altså kullosforgiftning, i blodet til arbeiderne.

Den første hendelsen hvor tunnelarbeidere ble sendt på sykehuset, fant man ingen forhøyede verdier i blodet til arbeiderne.

Men det gjorde de ved den andre hendelsen, og da satte de i gang økte sikkerhetstiltak i tunnelen.

Likevel vet det ikke hva som har skjedd, fordi målingene i tunnelen viser ikke tegn til noe.

– De arbeiderne som har vært der, har vært utstyrt med gassmålere og de har ikke gitt utslag.

Kavli sier dette er en viktig påminnelse om at man må følge nøye med når man arbeider i tunnel.

– Det er et omfattende arbeid, og det er vanskelig å vite hvor lang tid det tar.

Divisjonsdirektøren forklarer videre at de har fått tak i ekstern kompetanse som kan hjelpe dem med å kartlegge det som har skjedd.

Vanskelig situasjon

Onsdag kveld var det et krisemøte mellom hovedentreprenør Mesta og fylkeskommunen.

Den siste måneden har flere tunnelarbeidere blitt sendt til sykehuset i Tromsø fordi de har blitt syke og følt ubehag.

Man vet fremdeles ikke årsaken, men Øyvind Strømseth forteller at de jobber for å finne ut av det.

Øyvind Strømseth, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Øyvind Strømseth, avdelingsleder for drift, vedlikehold og forvaltning i samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune, sier det er en veldig krevende situasjon.

Foto: Dan Henrik Klausen/NRK

– Arbeidstilsynet er rutinemessig koblet inn i saken. Etter lignende tilfeller i forrige uke, engasjerte vi en ekstern yrkeshygieniker, som jevnlig siden fredag har gjort målinger av luftkvaliteten i tunnelen.

Strømseth forteller at det er gjort flere målinger, men de viser at alt er helt normalt.

– Vår førsteprioritet nå er å ta vare på arbeiderne på anlegget. Parallelt gjør vi alt vi kan for finne årsaken til hendelsen, i samarbeid med arbeidstilsynet, helsevesenet og Mesta som er hovedentreprenør på prosjektet, sier avdelingslederen.

Benedikte Salvesen, kommunikasjonssjef i Mesta, henviser til fylkeskommunen, men sier at det er en vanskelig situasjon.

– Situasjonen er krevende. Vi jobber på spreng for å finne ut av dette.

Føler seg utrygge

Den 30 år gamle undersjøiske tunnelen er i svært dårlig stand, og den betegnes som en av Norges dårligste. Blant annet ble det brukt vanlige takplater som vannsikring da den ble bygd. Tunnelen har ikke vifter og det er mange lekkasjer.

Innbyggerne i området har lenge vært fortvilet over den dårlige tunnelen, og de har følt seg utrygge når de har kjørt gjennom den.

Derfor ble det satt i gang omfattende oppgraderingsarbeid i 2020 som nå nærmer seg slutten.

Maursundtunnelen

Maursundtunnelen er en undersjøisk veitunnel som går under Maursundet.

Foto: NRK