Hopp til innhold

Tungmetaller forurenser havbunnen – russerne er mistenkt

Forskerne har aldri målt mer nikkel på havbunnen enn det de fant ytterst i Varangerfjorden. Hovedmistenkt: Det russiske smelteverket i Nikel, 8 km fra grensa til Norge.

Smelteverk i Nikel

GAMMEL STRID: Smelteverket i Nikel ligger kloss ved grensa til Norge, og både svovel og tungmetaller lander i Sør-Varanger når vinden blåser vestover. Nå er det dokumentert at også havet er forurenset.

Foto: Skjalg Fjellheim / Scanpix

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Det er første gang forskerne finner forurensning av nikkel på havbunnen i dette området. Prøvene ble tatt i fjor, og nå viser de ferdige analysene en tvilsom rekord: 45 til 47 milligram nikkel i hver kilo bunnslam.

– Sammenlignet med andre målestasjoner er det forholdsvis høyt, og det er det høyeste målenivået vi har registrert i Mareano-sammenheng, sier geolog Henning Jensen til NRK.

Mareano er et program der havforskere og geologer kartlegger havbunnen, og fjorårets tokt omfattet Barentshavet og Norskehavet.

Nikkel fra Nikel

Forurensningen fra Kolahalvøya har vært et stridstema mellom Norge og Russland i årtier. Svovel og tungmetaller fra smelteverket i Nikel, som ble etablert på 1930-tallet, har blåst over grensa til Norge og satt tydelige spor i naturen i Jarfjord og Pasvik, helt øst i Finnmark.

Men hittil er det bare luftbåren forurensing på landjorda som er registrert. Målingen fra havbunnen viser noe nytt, og slike forhøyede nivåer av nikkel ble ikke påvist da Varangerfjorden, Bøkfjorden og Jarfjord ble sjekket i 1999.

Fiske på Varangerfjorden med båten "Jim Håvard"

Fiskerne i Varangerfjorden trenger ikke å bekymre seg for gift i maten riktig ennå, men nikkelnivået bør overvåkes i framtida, mener forskerne.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Forskerne har boret 40 cm ned i bunnslammet og delt prøvene opp i centimetertykke skiver. Dermed kan de følge utviklingen over tid. De øverste lagene – som naturlig nok er avsatt på havbunnen sist – viser høyest konsentrasjoner av forurensing.

– Vi kan ikke si hva som er den direkte årsaken til at konsentrasjonen blir høyere mot nyere tid, men vi vet jo at denne stasjonen ligger forholdsvis tett på smelteverket i Nikel i Nordvest-Russland. Det er nærliggende å anta at noe skyldes utslipp fra smelteverket, sier Jensen, som mener det er viktig å følge med på utviklingen framover.

Usikker på konsekvensene

Ulike nikkelforbindelser kan skade reproduksjonen og være kreftframkallende i tilstrekkelig høye doser.

Morten Thorne Schaanning, forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), vil likevel ikke dramatisere funnet.

– Dette er konsentrasjoner som kan føre til skade på livet. Det vil kunne tas opp i de organismene som beiter på organismer som lever i sedimentene, sier Schaanning.

– Men nikkel er ikke av de metallene vi vurderer som de mest giftige, sammenlignet med organiske miljøgifter som er mer potente. Nikkel er ikke av de miljøgiftene som akkumuleres i næringskjeden, så jeg tror ikke det vil ha noen betydning for fisken i Varangerfjorden.

Schaanning presiserer:

– Det er interessant å følge med videre hvis det har vært en økning i nikkelkonsentrasjonene. Det kan være begynnelsen på noe som er mye verre. Det er det viktig å være klar over.

Siste fra Troms og Finnmark