Hopp til innhold

Truer innvandrergjeng med vold på Facebook

En gjeng unge innvandrere i Vadsø er i politiets søkelys etter flere tilfeller av slagsmål og tyverier. Nå blir de truet på Facebook.

Utklipp fra Facebook

ULOVLIG: Dette er trusler politiet ser alvorlig på. De vil kalle inn personene som står bak dem til en samtale.

Politiet ser alvorlig på både voldstruslene og gjengens virksomhet, sier Synne Stenslet, konstituert politioverbetjent i Vadsø.

– Det vi vet er at det er en guttegjeng i alder fra 11 og opp til 20 år, som politiet har fått melding om den siste uka. De driver med slåssing og tyveri ute på nattetid, forteller hun.

Stenslet sier at det er et tosifret antall gutter som nå blir etterforsket. Det dreier seg først og fremst om vold internt i gjengen.

– Politiet har opprettet flere saker som vi etterforsker. Vi har vært i kontakt med gutta og familiene deres, og er i tett dialog med foreldrene. For dette er gutter i såpass ung alder at her må foreldrene på banen.

Ramponert bil i Vadsø

Guttegjengen blir også anklaget for å sta bak hærverket på denne bilen. Politiet vil etterforske om de kan knyttes til flere saker.

Foto: NRK

– Knekk fingran

Synne Stenslet

Synne Stenslet, politioverbetjent i Vadsø.

Foto: NRK

På Facebook har vadsøværingene i lengre tid luftet bekymringer over ungdom i med mistenkelig og plagsom adferd på nattetid.

Gjengen blir anklaget for tyverier og hærverk. Politiet vil etterforske om de har begått lovbrudd tidligere. Det politiet ikke godtar, er at flere nå truer med å stoppe gjengen med voldelige metoder.

– Ut fra det jeg leser er det ganske alvorlige trusler rettet mot denne ungdomsgjengen, sier Stenslet.

På Facebook blir det foreslått å knekke fingrene på ungdommene, kaste dem over kaikanten – og slå dem med planke med spiker i.

Om ikke alt nødvendigvis er bokstavelig ment, framstår det like fullt som trusler, mener politiet.

– Det ser vi alvorlig på. I verste fall kan slike uttrykk på sosiale medier medføre anmeldelse og bøter. I første omgang vil vi ta en samtale med dem som har uttrykt dette på sosiale medier og si at hvis det gjentar seg, må de ta kontakt med politiet, slik at politiet kan håndtere situasjonen – og ikke privatpersoner.

Ikke et innvandrerproblem

Vadsø er blant kommunene som har bosatt flest flyktninger i forhold til folketall, men politiet slår fast at innvandrere som gruppe ikke utmerker seg negativt i deres øyne.

– Ut fra den informasjonen vi har er det ingen forskjell på dem med innvandrerbakgrunn kontra dem med norsk-etnisk bakgrunn, sier politioverbetjent Synne Stenslet.

Vadsø