Tror korrupsjonsskandalen kan få store konsekvenser for et av Norges største fiskerikonsern

Jusprofessor og ekspert på økonomiske kriminalitet tror Samherji-saken kan gjøre Nergård AS upopulær hos de norske bankene.

Tommy Torvanger er konsernsjef i Nergård-konsernet.

FORFERDELIG SITUASJON: Tommy Torvanger frykter skandalen, som involverer det islandske selskapet Samherji og DNB, kan ramme et av Norges største fiskerikonsern, Nergård AS.

Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Det korrupsjonsmistenkte selskapet Samherji eier omtrent 40 prosent av norske Nergård AS. Nergård er blant de største fiskerikonsernene i Norge. De omsetter årlig for 1,2 milliarder kroner og har 450 ansatte.

Administrerende direktør Tommy Torvanger sier de følger nøye med på utviklingen i Samherji-saken.

– Det er et massivt medietrykk mot Samherji. Vi følger med og synes det er en forferdelig vanskelig situasjon, sier han.

Jon Petter Rui er professor ved det juridiske fakultet ved UiT- Norges arktiske universitet og forsker blant annet på strafferett og økonomisk kriminalitet.

Nergård er ikke innblandet i saken, men Rui mener det norske selskapet likevel kan få store problemer som en følge av korrupsjonsskandalen.

Forskere

Islandske Samherji eier 40 prosent av det store norske fiskeriselskapet Nergård AS, og har én av fire plasser i styret. Samherji etterforskes for blant annet for korrupsjon.

Foto: Gunnar Sætra

Etterforskes for korrupsjon – eier 40 prosent av det norske selskapet

I 2014 kjøpte islandske Samherji seg inn i Nergård. De eier nå 40 prosent gjennom datterselskapene sine.

Nå etterforskes Samherji blant annet for å ha bestukket tjenestemenn i Namibia for å sikre seg fiskekvoter.

Både islendingene og andre involverte parter er uskyldige inntil det motsatte er bevist i en domstol.

Men:

– Erfaring viser at markeder og forretningsforbindelser reagerer uten hensyn til dette. Ofte er mediefokus på økonomisk kriminalitet nok til at det får negativ innvirkning, sier jusprofessor Jon Petter Rui.

Jon Petter Rui

Jon Petter Rui tror Nergårds forretningspartnere kan la seg påvirke av saken som nå etterforskes.

Foto: UiB

Tror Samherji-saken kan gjøre Nergård upopulær i banken

Han tror Samherjis eierandel i Nergård kan få flere konsekvenser.

For det første gjør islendingenes store eierandel dem til en såkalt «reell rettighetshaver» i det norske konsernet.

– Et sentralt spørsmål vil være om Samherji kan påvirke beslutninger som tas i Nergård, sier Rui.

Han blir ikke overrasket dersom Nergård blir vurdert som en kunde med forhøyet risiko for hvitvasking.

– Når Nergård skal inngå kundeforhold med for eksempel banker, skal eierskapet tas i betraktning, etter hvitvaskingsloven. Med en så stor medeier som etterforskes for alvorlig økonomisk kriminalitet, får det betydning for bankenes risikovurdering av Nergård som kunde.

Professoren tror også eierandelen til Samherji kan spille inn på hvordan forretningspartnere vurderer Nergård.

Frykter negativ oppmerksomhet skal «smitte»

Ifølge Tommy Torvanger i Nergård har selskapet god oversikt over hva bankene krever av informasjon fra dem som kunde. Men, ikke hvilket regelverk bankene opererer under.

– Vi er veldig nøye på å ha rapportert alt. Vi har full åpenhet. Men om en av aksjonærene våre får mye negativ oppmerksomhet, kan det smitte over på oss.

Han erkjenner at det ikke alltid er fakta og juridiske forhold som bestemmer omdømmet.

For Torvanger blir det derfor vanskelig å forutse hva denne saken vil føre til.

– Vi har aldri vært i en slik situasjon som dette. Vi følger med, men vi synes det er vanskelig å spå konsekvensene, sier han.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik og Karl Anton Lorgen i Fiskeridepartementet

– Alt som har med fiskerikriminalitet å gjøre er et uvesen. Enten det er store, små eller mellomstore selskap som er involvert, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp). Her sammen med Karl Anton Lorgen i Fiskeridepartementet.

Foto: Remi Sagen / NRK

Fiskeriministeren vil ikke kommentere Nergårds rolle

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) ønsker ikke å kommentere Nergårds rolle i denne saken. Han opplever likevel det som er fremkommet i mediene om saken generelt, som alvorlig.

Han påpeker at fiskerikriminalitet generelt er et stort problem i mange land, og at det er med å finansiere annen kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking, våpen- og narkosmugling, samt trafficking.

– Hvis man har hvitvasket penger i et land, og kanskje brukt midler på å tilegne seg kvoter i det landet, så undergraver det legitimiteten til hele forvaltningssystemet. Store verdier undergraves, sier Fiskeriministeren.

LES: