Tror pasienter i distriktene blir taperne

Regjeringens nye helsereform får hard kritikk. Flere tror pasientene i distriktene blir taperne.

Harald Sunde

Medisinsk fagsjef Harald Sunde i Finnmarkssykehuset er skeptisk til regjeringens helsereform.

Foto: NRK

I går la regjeringen frem sin nye helsereform «Fritt behandlingsvalg». I første omgang skal pasienter som sliter med rus og pasienter innen psykiatrien selv få velge hvor de vil ha behandling.

Målet er å utnytte kapasitet ved offentlige og private sykehus. Etter 2015 skal ordningen utvides, slik at enda flere pasientgrupper får slike muligheter.

Frykter pengene forsvinner i transport

En av dem som er skeptisk til denne reformen er Harald Sunde, medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset. Han tror dette vil svekke helsetilbudet der folk bor ute i distriktene.

– Hvis disse pasientene skal reise land og strand rundt, vil det motarbeide den måten vi tenker på hvor vi ønsker minst mulig reising og mest mulig behandling for pengene, sier Sunde, og utdyper:

– Det er Finnmarkssykehuset som må betale billettpengene til pasienter som reiser hit eller dit for å få gjort ting. Hvis vi kan få gjort ting i Finnmark og bruke mindre penger på billetter, så har vi mer penger igjen til behandling.

Deler bekymring

Helga Pedersen

Nestleder i Arbeierpartiet, Helga Pedersen.

Foto: Marte Lindi

Denne bekymringen deler også Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen.

– I utgangspunktet er vi veldig skeptisk til denne ordningen fordi det vil bety mer markedsfinansiering. Og vi vet at markedet kommer aldri til å bringe nye og bedre sykehustjenester til distriktene, sier hun.

Pedersen sier samtidig at hun tviler på at reformen vil få særlig konsekvenser.

– Slik dette forslaget er utformet er jeg litt usikker på hva konsekvensene blir fordi jeg ikke tror mange kommer til å benytte seg av det. For de fleste vil det være enklere å forholde seg til de sykehusene de kjenner til fra før enn å bla i katalogen, sier hun.

– Uegnet for ruspasienter

I første omgang er det pasienter innen rus og psykiatri som skal få tilbudet om fritt behandlingsvalg. Svein Iversen har i mange år jobbet med denne pasientgruppen, og han er skeptisk til hvor treffsikker reformen kommer til å være.

– Det vil i hovedsak være de oppegående pasientene som vil klare å utnytte et slikt system. Og jeg stiller spørsmålet om det er de svakere gruppene som vil lide av dette, sier han.