Hopp til innhold

Tromsø og Oslo vil prøve å fjerne hjemmelekser

Det er duket for en ny hverdag for skoleelever i Tromsø og Oslo. De nye byrådene vil forsøke med en skole fri for hjemmelekser.

18230437

Tromsø kommune ønsker at elevene får pedagogisk hjelp til hjemmeleksene.

Foto: Frank May / NTB scanpix

– Det kan gi bedre læringsresultater hvis elevene har en pedagog til stede, sier byråd for oppvekst, utdanning og idrett i Tromsø kommune, Brage Larsen Sollund (Ap).

Byrådet ønsker å gå inn i en dialog med lærere, skoler og foreldre med en intensjon om å gi skoler som ønsker det, muligheten til å ha lekser som gjøres på skolen.

– Vi ser helt klare fordeler med å ha en pedagog til stede i leksearbeidet. Det kan gjøre lekser bedre, resultatet vil bli bedre, og jeg tror det vil gjøre det lettere for familiene å få tiden til å strekke til, sier Larsen Sollund.

Lengre skoledager

Brage Larsen Sollund

Byråd for oppvekst, utdanning og idrett i Tromsø kommune, Brage Larsen Sollund (Ap).

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Det var Dagsavisen som først omtalte saken, hvor Oslo og Tromsø kan bli foregangskommuner uten hjemmelekser.

– Målet er å skape en bedre skole, og det gjelder sikkert i Oslo også. Det er mange elever som ikke får så mye hjelp hjemme, og da er det bedre å gi dem lekser de kan gjøre med pedagoger med kompetanse og utdanning til å hjelpe, til stede, sier Larsen Sollund.

– Påvirker dette antall timer elevene er på skolen?

– Elevene har et visst antall timer i skolen fast, og så kommer øvingsarbeidet, altså lekser, i tillegg. De må gjøres uansett, enten om du velger å gjøre det hjemme eller på skolen. Alt er en del av skoletilbudet, men vi må i samarbeid med skolene se hvordan man gjør det, sier byråden.

– Lekser er usosialt og urettferdig

SV-leder Audun Solbakken (SV) i Oslo peker i Dagsavisen på forskning som viser at hjemmelekser fungerer usosialt og urettferdig, og at de er med på å forsterke eksisterende sosiale forskjeller.

Samfunnsøkonom Torberg Falch bekrefter at hjemmelekser kan øke sosiale forskjeller, men at det ikke er sikkert at det hjelper å fjerne leksene.

– Ressurssterke foreldre vil ikke slutte å bidra til ungenes læring av den grunn. Det å fjerne leksene kan dermed til og med øke de sosiale forskjellene, påpeker Falch til avisen.

Må sikre kvalitet

Kristine Larsen

FAU-leder ved Selnes skole i Tromsø, Kristine Larsen.

Foto: Privat

Selnes skole i Tromsø er en av skolene som tilbyr leksehjelp til sine elever. FAU-leder ved skolen, Kristine Larsen, skryter av forslaget til byrådet.

Men det er flere momenter som spiller inn i temaet leksehjelp, mener hun.

– Det er viktig at man ikke bruker assistenter til å hjelpe elevene med leksene. Jeg kritiserer ikke assistentene, de gjør en fantastisk god jobb. Men det må være lærerpersonale som sikrer kvalitet på leksehjelpen, sier Larsen.

Også mengder lekser elevene får, må opp til diskusjon, mener hun.

– Jeg har barn i forskjellige trinn på barneskolen. Det er store forskjeller på hva dem får i leksemengde, ikke bare på ulike trinn, men også etter hvem de har som lærer. Det må diskuteres hva lekser er ment som, og hva som er formålet.