Hopp til innhold

Norges mest effektive kommune

Tromsø topper lista over landets mest effektive blant landets ti største kommuner.

Tromsø

Tromsø er landets mest effektive kommune ifølge en ny undersøkelse.

Foto: Robert Greiner/NRK

Det viser en undersøkelse fra Senter for økonomisk forskning, skriver Kommunal Rapport.

Tromsø topper rangeringen og er nesten 15 prosentpoeng mer effektiv enn Bærum, som ligger i bunn.

Store forskjeller

– Forskjellene ligger innenfor det vi kan forvente, men er også store nok til at de dårligste sikkert kan lære noe av de beste. Får du 15 prosent mer produksjon ut av ressursene, er det snakk om betydelige beløp, sier prosjektleder Lars-Erik Borge ved SØF.

I undersøkelsen har de sett på produktiviteten og effektiviteten blant de ti største kommunene i landet, ved hjelp av en rekke nøkkeltall i rapporteringssystemet Kostra.

Umulig å måle nøyaktig

Gøril Bertheussen

Kommunaldirektør i Tromsø, Gøril Bertheussen.

Foto: Tromsø kommune

Borge sier at undersøkelsen fanger opp mange mål i kommunenes tjenesteproduksjon, men at effektiviteten er umulig å måle helt nøyaktig.

– Det er aspekter ved tjenestetilbudet som ikke fanges opp, og det er mulig at Tromsø systematisk skårer dårlig på det som ikke er målt. Men det vi ikke har data for, er det vanskelig å si noe om, sier Borge til Kommunal Rapport.

En god ledelse er nøkkelen

Tidligere rådmann i Tromsø og nåværende kommunaldirektør, Gøril Bertheussen mener en helhetlig ledelse har vært nøkkelen i en effektiv organisasjon.

– Utfordringene er helt andre i Tromsø enn i de andre kommunene i fylket. En rådmann i en liten kommune kan kjenne en virksomhet ned på detaljnivå. I en stor kommune må du gjøre virksomhetslederne gode, sier hun.

Etter Tromsø ligger Fredrikstad, Bergen og Trondheim som landets mest effektive kommuner, mens Drammen, Oslo og Bærum er minst effektiv av de ti kommunene i undersøkelsen.