Tromsø garanterer 600 millioner til å bygge russisk gassanlegg

Et flertall i Tromsø kommunestyre sier ja til en kommunal lånegaranti på 600 millioner kroner til Tromsø Havn som deltar i en konkurranse om å bli utbyggingsbase for et gassanlegg i Sibir.

Rosenberg

Tromsø Havn konkurrerer om å bli base for gassutbygging på Yamal-halvøya. Bildet er fra produksjon på Rosenberg i Stavanger.

Foto: Kaj Hjertenes

Tromsø Havn er aktuell som utbyggingsbase for et gassfelt på Yamal-halvøya i Nordvest-Russland. Forutsetningen for å være med i anbudskonkurransen er at kommunen stiller en bankgaranti på 600 millioner kroner.

Fristen går ut fredag ved midnatt. Kommunestyret har behandlet søknaden i et ekstraordinært møte.

Utfallet er nå klart. 28 representanter ja til en lånegaranti, mens 11 sa nei.

Forsvarlig investering

– Det er forsvarlig at Tromsø kommune har gitt lånegaranti på 600 millioner kroner til Tromsø havn, dersom de får kontrakt med selskapet Technip, sa oljeanalytiker Hans Henrik Ramm til NRK i går.

Pengene skal brukes for å utvide anlegget på Tønsnes slik at Tromsø kan bli base for en gassutbygging i Russland. Ramm sier selskapet er seriøst, og kaller prosjektet spennende.

– Jeg ser at dette er et stort prosjekt, og det er en stor og spennende kontrakt som de venter og få med Technip. Technip er veldig seriøse og et veldig solid selskap. Det står jo i saksfremlegget at forutsetningen er at de får kontrakten, ellers blir det vel ikke noe av dette, uttalte Ramm.

Gassutbygging Tromsø

Tromsø konkurrerer om å montere utstyr til gassutbygging i Sibir. I første omgang er det snakk om aktivitet i fem år på området ved den nye Tromsø havn på Tønsnes.

Foto: Lars Egil Mogård

Kort behandlingstid

Byrådet har uttrykt bekymring for kort behandlingstid og risikoen som ligger i å garantere for et så stort beløp. Havnesjef Hallvar Pettersen mener imidlertid at Tromsø har mye å vinne på kontrakten.

– Det vil bety den største industrielle aktiviteten Tromsø og Nord-Norge har sett på særdeles mange år. Det vil sette Tromsø og Nord-Norge på kartet, og vise at vi er i stand til å påta oss store oppgaver også når det gjelder utbygging på sokkelen her oppe. Det neste det viser er at Tromsø og Nord-Norge har svart på regjeringens utfordring når det gjelder nordområde-strategi, med å legge til rette for infrastruktur, sa Pettersen til NRK i går.

– Og hvis dere ikke får den?
– Hvis vi ikke får oppdraget har vi like vel fått god markedsføring av Tromsø, og vist at vi er klar til å ta slike oppdrag.

Klar for debatt

Pettersen mener det er helt innenfor at Tromsø kommune satser så mye penger på et risikofylt prosjekt av denne typen.

– Ja, det mener jeg. I den grad at man har beskrevet det i strategiske dokumenter som kommunen har, så svarer vi i Tromsø havn som det instrumentet Tromsø Havn skal være for Tromsø kommune i maritim næringsutvikling, sier han.

Han er klar over at en slik satsing kan skape debatt.

– Dette vil bli en aktivitet som vil skape oppmerksomhet. Jeg har stor forståelse for at når politikerne skal treffe en så stor beslutning om investering, så vil det være en viss usikkerhet blant dem, sier han.

– Hvor troverdig er en russisk samarbeidspartner, sett i lys av striden mellom Russland og Ukraina, blant annet på energi?
– Det er en sak som jeg ikke blander meg bort i, men vi forholder oss til Technip Frankrike, som vi eventuelt vil få kontrakt med, og de betingelsene som de stiller, sier Pettersen.

Stor sjanse for å vinne

Havnesjefen vil ikke spå utfallet av konkurransen, men fremhever at Tromsø havn allerede har utkonkurrert ni tilbydere, og at de nå er ett av to selskaper som kniver om kontrakten.

Tilbudet skal være inne hos Technip innen midnatt fredag. Svaret på om Tromsø får oppdraget sannsynligvis komme i slutten av juli.