Hopp til innhold

Tromsø barneverntjeneste legges under lupen

Tromsø kommune har bestemt seg for å undersøke nærmere hva som foregår i barnevernet.

Kommunaldirektør Kari Hanriksen

Kommunaldirektør Kari Henriksen sier at kommunen tar opplysningene de nå har fått i møte med Landsforeningen for barnevernsbarn på største alvor.

Foto: Tromsø kommune

Kommunaldirektør, Kari Henriksen, møtte ledelsen i Landsforeningen for barnevernsbarn torsdag ettermiddag.

– Det har vært et godt og positivt møte, sier Henriksen til NRK.

– Vi tar på alvor den informasjonen vi har fått. Vi kommer til å undersøke denne saka videre, sier kommunaldirektør Kari Henriksen.

-Hvordan skal dere undersøke?

– Over nyttår skal vi diskutere, sammen med de tillitsvalgte, hvordan vi skal gå videre i prosessen.

På spørsmål om kommunen vil hente inn ekstern hjelp til dette, svarer kommunaldirektøren:

– Jeg utelukker ikke at vi kan komme til et punkt der vi ser at det vil være formålstjenlig å få ekstern bistand.

Fikk fortelle sin historie

Sandrina Sandell

Sandrina Sandell i Landsforeningen for barnevernsbarn er fornøyd med møtet med Tromsø kommune.

Foto: Øystein Dypedal / Pressefoto

Sandrina Sandell er leder i Landsforeningen for barnevernsbarn. Sammen med daglig leder i foreninga, Guro Sandnes Rudlende og erfaringskonsulent Veronika Løveng-Hansen møtte hun Tromsø kommune.

Foruten kommunaldirektør Henriksen deltok også leder for Tromsø barneverntjeneste, Elisabeth Kræmer og rådgiver Wenche Figenschou fra kommunen.

– Vi fikk grundig belyst våre synspunkter i forhold til varslinga vi har gjort om kritikkverdige forhold i barnevernet. Foreningen er opptatt av kun en ting, nemlig barnas og familienes beste, sier Sandrina Sandell etter møtet.

Tror kommunen mener alvor

Etter at Landsforeningen for barnevernsbarn sendte varselet om forholdene i barnevernet i Tromsø fikk de et svar fra kommunen de var lite fornøyd med. Det var grunnen til at de ba om et nytt møte.

– Vårt inntrykk er at Tromsø kommune nå tar varselet mer seriøst enn tidligere.

På spørsmål fra NRK om kommunen og foreningen har samme oppfatning av situasjonen i barnevernet, svaret kommunaldirektør Kari Henriksen at de nok har ulike innfallsvinkler til problemene.

Vi har også forskjellige kilder i forhold til opplysningene om et dårlig arbeidsmiljø, sier Sandell.

– Et eksempel er at ansatte forteller oss at de blir pålagt å jobbe på en måte som ikke er barnevernsfaglig forsvarlig. Det går ut over både barna og familiene, sier leder for Landsforeningen for barnevernsbarn, Sandrina Sandell.

Har vært tvilende

Brage Larsen Sollund

Byråd for utdanning, Brage Larsen Sollund.

Foto: Marius Fiskum / Pressefoto

Tromsø kommune har tidligere stilt seg tvilende til påstandene om et dårlig arbeidsmiljø og en rådende fryktkultur.

Byråd Brage Sollund har tidligere uttalt til NRK:

– Dette er ikke en beskrivelse jeg kjenner meg igjen i. Og den er basert på det jeg har hørt og blitt fortalt fra tillitsvalgte og ledelsen i barneverntjenesten.

Nå tar snart folk snart juleferie.

– Vi må tenke oss om hva som er en klok vei videre. Men vi kommer til å sette oss ned når vi passerer nytt år. Da skal vi diskutere hvordan vi skal gå videre i denne prosessen, sier kommunaldirektør Kari Henriksen.