Hopp til innhold

Troms skal bli et foregangsfylke

Som det første fylket i landet skal Troms lage en handlingsplan for å løfte kvensk språk og kultur.

Willy Ørnebakk

Fylkesråd Willy Ørnebakk er sikker på at den nye handlingsplanen skal få stor betydning for å løfte kvensk språk og kultur.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

På denne måten skal Troms også bli en pådriver for et nasjonalt krafttak for denne kulturen.

Naturlig at det blir Troms

Det er helt naturlig at Troms er det fylket som tar på seg denne oppgaven, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk.

– Troms har vært et flerkulturelt fylke i mange hundre år. Det handler om Identitet, stolthet og sårhet, blant annet, sier han.

– Å få vekst i den kvenske kulturen er viktig for å utvikle vårt fylke. Dette skulle vært gjort for lenge siden.

Blir ikke lett

I dag er situasjonen at det bare er fire elever som har valgt kvensk i grunnskolen. Til tross for dette mener Ørnebakk at det skal være mulig å få opp interessen for både kulturen og språket.

– Nå vi står nederst i trappen er det bare en veg det kan gå, nemlig oppover, sier han.

– Husk at for noen tiår siden sto samisk språk og kultur i en vanskelig situasjon. Men her har det skjedd mye, og nå er den samiske kulturen synlig og til stede i landsdelen, og nasjonalt.

– Vi skal jobbe for å få en lignende utvikling innenfor det kvenske.