– Det viktigste er at Nord-Norge får mer makt i framtida

Fylkesrådet i Troms går inn for at fylkestinget skal jobbe videre med planene om å slå sammen de tre nordnorske fylkene.

Porten til Nord-Norge

Fredag gikk fylkesrådet i Troms inn for at det jobbes videre med fylkessammenslåing i nord. Her fra porten til Nord-Norge på E6 ved Grane.

Foto: BILLY JACOBSEN / NRK

Hvis Finnmark og Nordland også vil delta i denne prosessen, mener fylkesrådet i Troms at et vedtak om sammenslåing kan fattes allerede i oktober.

Fylkesrådet i Troms har gjort klar en sak for fylkestinget, der politikerne skal få avgjøre Troms sitt syn på en eventuell fylkessammenslåing.

– Det viktigste med fremtidens Nord-Norge er at det blir mer makt og myndighet i landsdelen, og det kan bli vanskelig hvis fylkene sier nei til å diskutere sammenslåing. Vi er nødt til å få større mulighet til å bestemme over ressursutnyttelsen i Nord-Norge, og fremtida til landsdelen, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth til NRK.no.

– Da er det viktig at vi også begynner å se på muligheten for om hvor mange regioner Nord-Norge skal bestå av i fremtida, og det har vi startet med på politisk nivå nå, fortsetter hun.

Ifølge Myrseth er det imidlertid ingen hemmelighet at ikke Finnmark og Nordland er like interessert i sammenslåing som Troms.

– Hovedstadsdiskusjon total avsporing

Cecilie Myrseth

Cecilie Myrseth, fylkesrådsleder i Troms.

Foto: Lars Åke Andersen/frifoto.no

– Vi vil invitere Nordland og Finnmark til samtaler i løpet av våren, det ligger i innstillinga som kommer opp i fylkestinget i mars. Jeg håper at begge fylkene er interessert i dette. Jeg vet at også Nordland og Finnmark er opptatt av at mer makt blir flyttet opp til vår landsdel, sier Myrseth, og fortsetter:

– Men vi skal uansett ha forståelse fog respekt for at vi er tre ulike fylker, og at vi er en ganske lang og stor landsdel med en geografi ingen andre regioner i Norge kan skilte med.

Det har tidligere vært diskutert hvilken by som skal bli staten i Nord-Norge dersom de tre nordligste fylkene slår seg sammen.

– Jeg synes at Nordland, Troms og Finnmark må begynne med blanke ark. Hovedstadsdiskusjonen – hvilket sted som er viktigst og best – er en total avsporing av diskusjonen om fylkessammenslåing, sier Myrseth.

Myrseth mener at politikerne først og fremst må erkjenne de tre fylkene med de særegenhetene og styrkene de har.

– Det samme må man gjøre med tettsteder og byer. De største nordnorske byene er ganske forskjellige, med ganske ulike kvaliteter. Det er en styrke for landsdelen, ikke en svakhet.

– Kommunalministeren har vært uklar

Myrseth mener at de tre fylkene har en svært stram tidsplan dersom de skal klare å fatte et eventuelt vedtak om sammenslåing innen oktober.

– Vi får se hvor langt vi kommer. Utfordringene med både kommune- og regionreformen er at ting går fort, og at kommunalminister Jan Tore Sanner hadde lagt litt mer konkrete ting på bordet, for eksempel vært mer konkret på fylkessnøs arbeidsoppgaver i fremtiden.

Hun skulle også ønske at Sanner hadde lagt fram flere gulrøtter når han inviterte til disse diskusjonene.