Vil flytte Norsk Romsenter fra Oslo til Tromsø:– Utmerket plassering

Høyre i Troms og Finnmark vil flytte Norsk Romsenter i Oslo til Tromsø. En dårlig ide, mener Oslo Høyre.

Galileo

OSLO – TROMSØ: På Norsk romsenter står denne modellen av en Galileo-satellitt. Kanskje den også må flytte nordover hvis Troms og Finnmark Høyre får gjennomslag.

Foto: Erlend Lånke Solbu

Forslaget er en del av Troms og Finnmark Høyre sitt innspill til regjeringas nye nordområde-melding som skal presenteres til høsten.

– Det ville vært naturlig å flytte en sånn etat til Tromsø, sier Anne Berit Figenschau i Troms og Finnmark Høyre.

Romsenteret, med sine 40 arbeidsplasser, er underlagt Næringsdepartementet og skal bidra til vekst for norsk høyteknologisk industri. I dag holder senteret til på Skøyen i Oslo.

NRK har vært i kontakt med kommunikasjonssjef i Norsk Romsenter, Marianne Moen, som opplyser at de ikke ønsker å kommentere saken.

Vil satse i nord

Fylkeslaget begrunner forslaget med at romvirksomhet i nord er verdensledende på teknologi og forskning. Og at miljøene innen romvirksomhet på Svalbard, Tromsø, Narvik og Andøya bør satses på. I tillegg til miljøet på UiT, Norges arktiske universitet.

– Vi har et tungt og sterkt miljø i Tromsø gjennom KSAT, Kongsberg Satellite Services, og Spacetek. Da er ei plassering i Tromsø utmerket, mener Figenschau som sitter i Høyres programkomité.

Anne Berit Figenschau

FORSLAGSSTILLER: Anne Berit Figenschau i Troms og Finnmark Høyre sitter i partiets programkomité.

Foto: Marius Fiskum

Kongsberggruppen har tidligere etablert et nasjonalt senter for romteknologi i Tromsø, i samarbeid med Andøya Space Center og UiT.

– Ingen motsetning

I regjeringsplattformen står det at regjeringen skal sikre en fortsatt god regional fordeling av statlige kompetansearbeidsplasser.

Men lederen i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, synes forslaget fra Troms og Finnmark er dårlig.

– Å sparke 40 ansatte og forskere ved det norske romsenteret i Oslo for å flytte kontorer til Tromsø, det tror jeg hverken bidrar til mer kompetanse eller flere arbeidsplasser i Norge, sier Lunde.

Hun påpeker at 18 av 30 bedrifter som romsenteret gir følgemidler til, ligger på Østlandet. Kun to av dem ligger i Tromsø.

– Nå har jo regjeringa gitt 365 millioner til Andøya Space force. Det er ingen motsetning mellom å satse i nord uten å splitte opp et fagmiljø som er bygget opp gjennom 30 år, sier Lunde.

Arendalsuka 2018

UENIG: Heidi Nordby Lunde, her på Arendalsuka i 2018, vil beholde romsenteret i Oslo.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

SV: Velkommen etter

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er glad for at Høyre i Troms og Finnmark foreslår å flytte Norsk Romsenter.

– Det har SV ment og foreslått på Stortinget flere ganger. Det er naturlig at romsenteret har sin hovedstad i Tromsø, sier Fylkesnes.

SV har tidligere foreslått å flytte romsenteret til Tromsø, senest i Stortingsmeldinga om norsk romvirksomhet fra desember i fjor.

Til Lunde sier han at de største aktørene er i nord, selv om de ikke er flest i antall.

– Du kan ikke bare telle bedrifter, du må også se på omsetning og virksomhet. Det absolutt tyngdepunktet for norsk romvirksomhet er i nord, sier Fylkesnes.

Torgeir Knag Fylkesnes

PÅ BALLEN: Stortingsrepresentant for Troms, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), er glad for et Høyre nå støtter forslaget om flytting.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Førsteamanuensis Jonas Stein ved UiT har forsket på effekten av å flytte statlige arbeidsplasser. Han sier at det ofte fører til stor motstand.

Jonas Stein

AMBIVALENT: Førsteamanuensis ved UiT, Jonas Stein, sier det ofte blir kostbart å flytte statlige arbeidsplasser.

Foto: Jo Straube

– I utgangspunktet er det ikke gitt at det blir en suksess, men hvis man har et lokalt næringsliv eller utdanningsinstitusjon, som kan spille sammen, kan det ha positive ringvirkninger. Det er Polarinstituttet et godt eksempel på, sier Stein.

Tror Oslo Høyre vil snu

Gjennom en langvarig kamp vedtok Stortinget i 1993 at Norsk Polarinstitutt skulle flytte fra Oslo til Tromsø. Det ble mye politisk bråk og få av de ansatte fulgte med til Tromsø.

Sånne utflyttinger bør det være flere av, mener Figenschau.

– Oslo Høyre må være rause og se på hva som gagner landet totalt sett. Jeg tror de vil innse at det å flytte en statlig aktør fra Oslo til et miljø i landet som er så sterkt, kan bidra til vekst og utvikling. Så fornuftig er Oslo høyre, sier Figenschau.