Troms og Finnmark fortsatt uenige

Finnmark fylkeskommune går inn for at Tromsø kan være sete for den politiske ledelse, mens Vadsø blir hovedsete for den administrative ledelsen. Dette forslaget ble lagt fram på dagens politiske forhandlingsmøte om sammenslåing av fylkene. Troms har som krav at både den politiske og administrative ledelse skal være i Tromsø. Partene skal drøfte forslaget i møter ut over fredagen.