Troms og Finnmark blir det nye fylkesnavnet

Etter et døgns forhandlinger er partene kommet til enighet. Det skal være 57 medlemmer i det nye fylkestinget.

Etter døgns mekling er de enige om at man innstiller til navnet Troms og Finnmark. De ansatte beholder stillingene sine i hvert sitt sted.

– Klima, miljø og internasjonale forhold skal ledes fra Vadsø. De politiske toppfigurene skal sitte i Tromsø, sammen med fylkesrådmannen, sier Knut Storberget, som innrømmet at det hadde vært harde tak under meklinga.

Dette er noen av hovedpunktene:

  • Den nye fylkeskommunen skal hete Troms og Finnmark fylkeskommune. Navnet skal skrives på norsk, samisk og kvensk.
  • Visjonen til den nye fylkeskommunen er: Et sterkere nord.
  • Det nye fylkestinget skal ha 57 medlemmer.
  • Fellesnemnda består av 36 medlemmer, og konstituerer seg selv. 19 av medlemmene kommer fra Troms, 17 medlemmer kommer fra Finnmark. Leder i fellesnemnda velges fra Troms, nestleder fra Finnmark.
  • Formannskapsmodellen legges til grunn.
  • Politisk ledelse ligger i Tromsø.
  • Øverste administrative ledelse skal ha sete i Tromsø. Assisterende administrative leder skal ha sete i Vadsø.
  • Ingen som er ansatt i Troms og Finnmark fylkeskommuner på tidspunktet hvor fylkestingsvedtak foreligger, eller som blir ansatt i perioden etter dette og frem til tidspunktet for sammenslåingen, skal kunne sies opp eller pålegges annet arbeidssted, som følge av sammenslåingen. Dette gjelder frem til 31. desember 2024.

Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik peker på at de har grunn til å være fornøyd, men peker på at partene har måttet gi og ta for å komme til enighet.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk er enig med Vassvik og sier de er klare til å bygge det nye fylket allerede fra i morgen. Begge er enige i at de har flertalle tbak seg for å støtte avtalen som er inngått i dag.

– Vi er glad vi er kommet til en enighet, slik at vi nå kan starte det viktige arbeidet i fellesnemnda. Ingen har fått alt de ønsket seg, men vi er fornøyd med å ha fått nye og spennende politikkområder å jobbe med i det nye fylket. Tromsø blir en viktig motor i den nye regionen, og Vadsø får en betydelig rolle innenfor internasjonal politikk, nordområdepolitikk og klima og miljø, sier Vassvik.

– Etter noen krevende runder med forhandlinger, har vi nå fått på plass en avtale om sammenslåingsprosessen. Nå starter det viktige arbeidet med å utvikle den nye regionen, og få en effektiv og sterk organisasjon med god legitimitet på plass, sier fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap).

– Mission completed

Kommunalminister Monica Mæland synes det er godt at partene er enige og at departementet slapp å gripe ytterligere inn.

– Mission completed. Dere har gjort en kjempejobb og vist lederskap, sa Mæland til partene etter at avtalen var underskrevet.

Knut Storberget tok i bruk kreative metoder da han starta meklinga mellom de to fylkeskommunene onsdag kveld. Han kjøpte blant annet inn esker med sjokolade for å løse på stemninga.

Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik, på sin side, hadde tatt med egen sjokolade til forhandlingen med påskriften: «Ikke gi deg».