Troms krever skredsikring

Troms fylkeskommune krever storstilt satsing på skredsikring av riks- og fylkesveiene i Nasjonal transportplan. – Fylkesveiene har det største skredsikringsbehovet. De nasjonale bevilgningene må stå i forhold til dette, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp). Ifølge han har Troms 11 riksvei- og 67 fylkesvei-prosjekter som trenger skredsikring. – Verdiskapninga og den positive samfunnsutviklingen i nord må ikke trues av usikrede veier, sier Prestbakmo.