Troms Høyre: – Forsvarsevnen må styrkes

Troms Høyre mener operativ kapasitet i nord må samsvare med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Partiet sier de vil kjempe for ressursene de mener er nødvendige.

Luftforsvarets 339. skvadron

Fylkesleder Geir Inge Sivertsen vil kjempe for at hovedbasen for helikopter og 339-skvadronen på Bardufoss opprettholdes. Her fra Cold Response 2014.

Foto: Lars Magne Hovtun / Hæren/Forsvarets mediesenter

– En nedbygging av Forsvaret over mange år har medført at vi i dag ikke har den forsvarsevnen som svarer til vårt behov for forebygging, avskrekking og trygghet, mener stortingsrepresentant for Høyre, Regina Alexandrova, som også sitter i utenriks- og forsvarskomiteen.

I en pressemelding skriver partiet at forsvar er en av statens kjerneoppgaver, om at det derfor må prioriteres høyt, også i krevende økonomiske tider.

Regina Nargis Alexandrova

Stortingsrepresentant for Høyre, Regina Alexandrova. Hun sitter også i utenriks- og forsvarskomiteen.

Foto: Høyre

– Jeg er ikke i tvil om at forsvarsevnen må styrkes, og da må vi ha de ressursene som er nødvendige.

Alexandrova mener Høyre må videreføre opptrappingen av forsvarsbudsjettet som regjeringen har startet og samtidig opprettholde minst 20 prosent investeringsandel som i dag.

Vil kjempe for Bardufoss

Fylkesleder i Troms Høyre, Geir-Inge Sivertsen er enig med Alexandrova.

Men han mener det kan bli en krevende øvelse på landsmøtet å få til en omforent resolusjon som inneholder alle elementene, fordi alle har ulike varianter på hva som er det viktigste.

– I tillegg til det overordnede, økt operativ evne, kommer vi til å kjempe for at hovedbasen for helikopter og 339-skvadronen på Bardufoss opprettholdes for å sikre Hæren mobilitet.

Sivertsen sier at deres hovedfokus på landsmøtet kommer til å være å sikre rammene til Forsvaret.

– Står foran et avgjørende veivalg

Geir-Inge Sivertsen

Fylkesleder i Troms Høyre, Geir Inge Sivertsen.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Regina Alexandrova har forståelse for kravet til fylkeslederen.

– Det handler om å klare å ha raske forflytninger av operative enheter og hurtig evakuering av sårede soldater. Skvadronen er også viktig for den sivile beredskapen og redusert responstid.

Fylkesleder Geir Inge Sivertsen forventer at den nye langtidsplanen for Forsvaret er basert på et kapasitetsnivå tilsvarende forsvarssjefens anbefaling i det fagmilitære rådet.

Alexandrova er spent på landsmøtets behandling.

– Vi står foran et avgjørende veivalg for hva slags forsvar vi skal ha i Norge i framtiden. Vi vil alle at Norge skal ha et sterkt forsvar som kan håndtere skiftende utfordringer i det til enhver tid gjeldende trusselbildet.

Hun mener det betyr at man som politikere må velge å nedprioritere andre ting og endre prioriteringene på rammene.