Troms fortsatt versting i ulovlig sjøfiske - 120 garn inndratt

Det sier Jon Ove Scheie i Statens naturoppsyn.

Leverer ulovlig laksegarn i Tromsø

Statens naturoppsyn tar mange ulovlige garn i Troms. Her fra i fjor.

Foto: Privat

Hittil i år er 120 ulovlige garn inndratt i Troms, 80 flere enn det nest-verste fylket på lista.

Dermed topper fortsatt fylket statistikken over beslaglagte garn.

Scheie i Statens naturoppsyn mener kampen mot det ulovlige fisket er svært viktig.

– For vår del er det viktigste å prøve å hjelpe flest mulig laks og sjøørret å komme seg opp i elvene for å gyte, sier han.

Han påpeker at bestandene er betydelig mindre enn de var.

– Skal det bli godt laksefiske i årene framover er det viktig at vi tar vare på den gytebestanden vi har, sier Scheie.