Troms ber Monica Mæland ta ansvar

Et enstemmig fylkesråd i Troms ber kommunalminister Monica Mæland ta ansvar for den videre prosessen med sammenslåing av Troms og Finnmark. Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk sier det er umulig for Troms å gjøre en jobb i fellesnemnda uten Finnmark.

Troms og Finnmark