Hopp til innhold

Troms Arbeiderparti sitter med tusenvis av aksjer i oppdrett – nå krever MDG svar

Miljøpartiet De Grønne stiller spørsmål ved Troms Arbeiderpartis habilitet i saker om oppdrett. Årsaken er at partiet sitter med eierandeler i næringen og tjener penger på at den vokser.

Troms Arbeiderparti

FISKEAKSJER: Troms arbeiderparti sitter med aksjer i en rekke store selskaper, blant annet innenfor oppdrett. Partiet har flertall i fylkestinget som tar viktige avgjørelser om næringen.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Da jeg først ble fortalt at Troms arbeiderparti eier aksjer i mange forskjellige selskaper tenkte jeg «nei, det kan ikke stemme. Går det an?», sier Kriss Rokkan Iversen, som er MDGs gruppeleder i Troms og Finnmark fylkesting.

– Så gjorde vi en kvalitetssjekk og så til vår forbauselse at de sitter med aksjeinteresser i selskap som kan nyte godt av politiske beslutninger de er med å ta, sier hun.

I et skriftlig spørsmål til fylkesrådslederen i Troms og Finnmark ber Miljøpartiet De Grønne om en redegjørelse for det de oppfatter som bindinger mellom Troms Arbeiderparti og oppdrettsnæringen.

– Dette er forhold vi er blitt gjort oppmerksom på, og som vi mener er av stor betydning for at vi alle skal ha tillit til at systemet fungerer som det skal, sier Rokkan Iversen.

MDG viser til at Ap skal ta viktige avgjørelser om blant annet å styrke og utvide næringen. Rokkan Iversen mener derfor det er viktig å diskutere om Ap er habile i oppdrettssaker.

Mer enn 3500 aksjer

Kriss Rokkan Iversen, MDG

Kriss Rokkan Iversen (MDG) maner til ryddighet.

Foto: Siri Døsen / MDG

Troms arbeiderparti sitter med aksjer i en rekke store selskaper i forskjellige bransjer. Samtidig har de flertall på fylkestinget. Ikke minst mener MDG det er problematisk at fylkespartiet sitter med 1925 aksjer i sjømatselskapet Mowi og 1774 aksjer i sjømatselskapet Lerøy.

Rokkan Iversen, som også er nestleder for MDG nasjonalt, mener saken er spesielt aktuell denne uken. Onsdag stemte nemlig Troms og Finnmark fylkesting for at penger fra Havbruksfondet skal kunne gå tilbake til næringen.

– Hvem er det egentlig som bestemmer da? Er det de folkevalgte som politikere eller er det slik at de interessene de har for eksempel i oppdrettsnæringen kommer inn i bildet når slike beslutninger skal tas, spør Rokkan Iversen.

Professor: – Spesielt

Ivar Bjørklund

Ivar Bjørklund mener troms arbeiderparti har bindinger som kan påvirke beslutninger i fylkestinget.

Foto: UiT / UiT

Professor og samfunnsforsker Ivar Bjørklund ved UiT Norges arktiske universitet mener det er spesielt at et politisk parti har det han mener er økonomiske bindinger i sjømatnæringen.

– Hvis din politiske aktivitet har økonomisk utbytte av at næringen øker, så skal det vel litt til at man er imot søknader og ønsker fra næringen om å ekspandere, sier han.

Det er ikke første gang saken omtales. I 2016 publiserte Nordlys ei liste over Arbeiderpartiets aksjer. Blant annet i oppdrettet. Siden har lite skjedd.

Ap: – Ingen bindinger

Foshaug

Nils Ole Foshaug (Ap) avviser bindinger til næringer.

Foto: Arild Moe / NRK

Leder av Troms arbeiderparti, Nils Ole Foshaug, sier at aksjene forvaltes av Sparebank1 Nord-Norge. Han avviser dermed at det er bindinger.

– Banken gjør ei vurdering for oss om hva som er fornuftig å ha aksjer og plassere pengene i. Så det er ingen bindinger mellom partiet og der vi har aksjer, sier han.

Men Foshaug innrømmer at Arbeiderpartiet er tjent med at oppdrettsnæringen blir større.

– Ja, det kan man si. Men vi har ingen diskusjon om hvor det er smart å plassere penger med tanke på oppdrett. Det kan man ikke ha. Det blir feil. Derfor har forvalterne fått et oppdrag, og så tettes det godt mellom hva som investeres i og partiet.

– Tillit

Kriss Rokkan Iversen sier MDG på ingen måte har konkludert med at det er juridisk feil for Ap å ha aksjer i oppdrettet.

– Men når man har så stor makt som fylkesrådet i Troms og Finnmark, der Arbeiderpartiet har flertall i fylkestinget, så må man være ekstremt ryddig. Både vi politikere og alle som bor i Troms og Finnmark skal kunne ha tillit til systemet.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) ønsker ikke å kommentere saken før han har besvart MDGs spørsmål.

For 10 år siden tjente Troms arbeiderparti millioner på aksjesalg av avisa Nordlys. Fylkespartiet satt der med en betydelig andel.

LES OGSÅ: