Troms Ap utsatte olje-avgjørelse

Troms Arbeiderparti utsatte avgjørelsen om oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. – Det beste vi kunne oppnå på dette årsmøtet, mener Harstads ordfører, og oljetilhenger, Marianne Bremnes.

Skagsanden, Flakstad

Saken om oljevirksomhet utenfor Senja, Vesterålen og Lofoten splitter fortsatt fylkespartiet i Troms. Her fra Skagsanden i Lofotkommunen.

Foto: Geir Svendsen

Den største striden på dette fylkesårsmøtet ble som ventet saken om konsekvensutredning for havområdene utenfor Nordre Nordland og Sør-Troms.

Dette er en sak som fortsatt splitter Troms Arbeiderparti.

Ville ha utsettelse

Leder av fylkespartiet i Troms, Cecilie Myrseth signaliserte i sin åpningstale lørdag at spørsmålet burde utsettes, i et håp om å få en felles holdning fra de tre nordligste fylkeslagene i Arbeiderpartiet.

Marianne Bremnes

– Fornuftig å utsette saken, sier Marianne Bremnes.

Foto: Marianne Bremnes

Det skal være et felles nordnorsk styremøte i høst.

Deretter skal Troms Arbeiderparti på selvstendig grunnlag på et representantskapsmøte i november bestemme seg: Ja eller nei til konsekvensutredning.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet skal behandle saken neste vår.

54 for utsettelse – 37 mot

Marianne Bremnes, og tilhengerne av en konsekvensutredning, ønsket i utgangspunktet at fylkesårsmøtet fortok en avstemning.

Troms Arbeiderparti

Flertallet på fylkesårsmøtet stemte for å utsette voteringen om en konsekvensutredning for oljevirksomhet.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Men det skjedde ikke. Saken ble utsatt.

Det vedtok 54 av delegatene. 37 stemte for AUFs forslag om en avstemming på helgas fylkesårsmøte.

– Jeg tror det var fornuftig å vedta en utsettelse, sier Marianne Bremnes.

– Det er fornuftig å se om vi sammen med Arbeiderpartiene i Nordland og Finnmark kan gå sammen om en felles uttalelse om denne saken på vårt landsmøte.

Stor makt

Bremnes sier at dette forteller at AUF og Tromsø Arbeiderparti har stor innflytelse i denne saken.

Tromsøs ordfører Jarle Aarbakke sier nei til konsekvensutredning og byrådsleder Kristin Røymo har snudd, og sier også nei.

– Vi som er tilhengere av oljevirksomhet må jobbe hardere for å få til en positiv uttalelse sier Marianne Bremnes.

Eirin Kristin Kjær

– Vi har ikke tapt saken, sier AUF-leder Eirin Kjær.

Foto: NRK

Eirin Kjær som er leder i Troms AUF er skuffet etter avstemminga.

– Vi var klar til å behandle saken. Men vi har ikke fått en avgjørelse for eller mot konsekvensutredning. Vi fortsetter kampen fram mot representantskapet i Troms Ap som i november skal ta en endelig avgjørelse.

– Vi har ikke tapt denne saken, sier AUF-lederen.