Trolig et betydelig lavere smittetrykk nå enn i vår

Høye smittetall nasjonalt denne høsten skyldes først og fremst at flere tilfeller blir fanget opp, men smitten reelt er mye lavere enn i vår. For nordnorske kommuner er ikke «søringkarantene» en gang et tema.

Gabriella Lopez med munnbind på 20-bussen mellom Torshov og Carl Berner

NØYE: Gabriella Lopez med munnbind på 20-bussen mellom Torshov og Carl Berner i Oslo. FHI sier folks bevissthet om smitten gjør Norge bedre rustet nå enn i vår.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Totalt sett for landet er smittesituasjonen under ganske god kontroll, sier Frode Forland. Han er fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet (FHI).

Trolig blir omtrent 50 prosent av smittetilfellene i høst fanget opp. Det reelle antallet nye smittede nasjonalt er derfor trolig langt lavere enn for et halvt år siden.

– Smittebølgen nå er reelt sett antatt dobbelt så stor som vi registrerer i dag. Mens i vår var den kanskje fem ganger så stor, sier Forland.

Fortsatt tester under én prosent positivt for koronavirus. Det er blitt satt inn kraftige tiltak gjennom høsten, noe som ifølge Forland gir effekt.

600 smittet – reelt

Frode Forland, Fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet, FHI

Frode Forland i FHI sier Norge er bedre rustet mot smitten denne høsten.

Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Vi fanger opp omtrent 300 per uke. Det betyr at det totalt kanskje er 600 som er smittet, sier han.

FHIs ukesrapporter viser blant annet at det i uke 14 i månedsskiftet mars til april, var over 1100 nye registrerte tilfeller. Dette var altså på en tid FHI mener man fanget opp langt færre.

– Det tyder på at det reelle tallet er betydelig mindre enn det vi hadde i vår. Fordi vi fanger opp et så vidt mye større antall, sier Forland.

Ingen søringkarantene

Det er i Sør-Norge, og spesielt i Oslo og Bergen, smittetrykket den siste tiden har vært størst. NRK har spurt fire kommuner i Troms, som i vår stilte seg ulikt til den omdiskuterte søringkarantenen, om hva de tenker nå.

Skal teste flere

Smittevernlege Steinar Konradsen og Senja kommune har ikke hatt, og skal ikke ha, søringkarantene.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Svaret er entydig. At personer som kommer reisende sørfra må i karantene har ikke vært et tema denne høsten. For to uker siden svarte kommuner i Nordland det samme til NRK.

Smittevernlege i Senja, Steinar Konradsen, sier situasjonen ser ut til å være under kontroll nasjonalt. Senja hadde ikke søringkarantene i vår, og har ingen plan om å få det.

– Vi kommer ganske kategorisk til å forholde oss til FHI sine råd om disse tingene. Vi har stor tillit til dem. Vi har fulgt rådene fra nasjonalt hold hele vegen. Det har vist seg at disse rådene har vært veldig gode og adekvate for å holde smittesituasjonen under kontroll. Både nasjonalt og lokalt, sier Konradsen.

Usikkerhet i vår

Heller ikke kommunene Målselv, Bardu og Harstad, har noen plan om en ny runde med søringkarantene. De to siste trosset nasjonale myndigheter i vår, og innførte lokal karantene.

– På det tidspunkt hadde man ikke like stor grad av sikkerhet på hvor utbredt smitten var i samfunnet, sier smittevernlege Vidar Bjørnås i Målselv og Bardu

Smittevernoverlege Trond Brattland

Trond Brattland i Tromsø kommune sier det er i alles interesse å holde samfunnet i gang.

Foto: Oda Viken / NRK

– Nå er det mye testing på nasjonal basis, slik at man lettere kan følge med på utviklingen. Kommunene har også et mye bedre smitteoppsporingssystem som gjør at man kan målrette tiltak overfor dem som potensielt kan være smittet, sier han.

Tromsø innførte søringkarantene i vår. I høst er dette noe som ikke diskuteres, sier smittevernlege Trond Brattland.

– Det er også et nasjonalt mål å holde samfunnet i gang. Det er et ønske at en stor satsing på testing og smittesporing skal gjøre at man klarer å begrense smitten, selv om det skulle være ujevn smitte mellom landsdelene. De nasjonale rådene har gått imot å innføre tiltak av denne typen, og enn så lenge har ikke vi vurdert det hos oss.

Helsepersonell stiller koronaspørsmål til passasjerer fra Oslo

Under den såkalte søringkarantenen i vår fikk alle passasjer med fly fra Oslo spørsmål fra helsepersonell ved ankomst Tromsø.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Like ille?

FHI mener Norge er godt rustet for å forhindre en smittebølge lik den i vår. Frode Forland ved FHI viser til at det fortsatt er slik at under halvparten av norske kommuner har registrert koronasmitte. Norge er i en mye bedre posisjon til å kunne forsvare seg mot smitten nå enn før.

– Dette i og med at vi har en høy testkapasitet. At alle kommuner er på alerten. At alle folk er klar over hva dette gjelder. Og at vi setter inn tiltak raskt når vi ser økt smitte i et område, sier Forland.

Smittevernlege Trond Brattland i Tromsø viser også til at situasjonen er annerledes nå enn i vår.

– Vi har fått mer kunnskap om håndteringen, og erfaring fra det vi gjorde. Vi har bygget opp et mye mer robust system for testing og smittesporing. Vi ser at vi har hatt en del tilfeller med smitte som kom utenfra, og vi har klart å spore opp og begrense lokale utbrudd.

ANDRE NYHETER OM KORONAVIRUSET:

Status Norge

Sist oppdatert: 21.10.2020
1 133
Siste uke
36
Innlagt
279
Døde