Trodde sommerfuglen var utdødd - så kom den flaksende forbi

Forskerne trodde den sjeldne Svalbard-sommerfuglen Plutella polaris var dødd ut for lenge siden. Men på et forskningstokt kom den plutselig flyvende forbi.

Plutella polaris

I 1870 fant forskere sju eksemplarer av Plutella polaris. Men da senere forskningsekspedisjoner ikke fant flere eksemplarer, trodde de at arten var utdødd. Så feil kan man ta.

Foto: Karsten Sund / Naturhistorisk museum

– Forskere har lett etter den mange ganger siden den sist ble observert i 1870. Siden ingen klart å finne den, antok man at den var utdødd. Så vi ble ganske overrasket da et eksemplar havnet i håven, sier Geir Søli ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Insektsamling på Svalbard

Med insektfellen fanget forskerne mygg, fluer og veps, men Plutella polaris ble fanget med sommerfuglhåv.

Foto: Geir Søli / Naturhistorisk museum

Saken ble først omtalt av forskning.no

Sommeren 2015 var han blant en gruppe forskere som undersøkte Ringhorndalen ved Wijdefjorden nord på Svalbard. Dette området er sjelden besøkt av forskere fordi det ligger i et område som er krevende å komme seg til, men ligger skjermet til og er frodig, med mye sol.

Hensikten med toktet var å kartlegge hvilke arter som bor i området. Kun tre sommerfuglarter er registrert på Svalbard tidligere. Søli er imponert over den lille sommerfuglen Plutella polaris, som har et vingespenn på ca. 15 mm.

– Vi vet lite om denne arten, men den har slektninger som har lært seg å leve i et hardt klima og overvintre under tøffe forhold. Det mest krevende er nok å tilpasse seg den korte vekstsesongen, med få næringsplanter og en kort periode der de kan spise seg store og fete, sier Søli.

Draba alpine

Denne blomsten, Draba alpina eller gullrublom, er trolig en av matkildene til sommerfuglen Plutella polaris.

Foto: Geir Søli / Naturhistorisk museum

Haster med å dokumentere

Søli mener funnet vitner om hvor variert og rik svalbardnaturen er og sier det er viktig å undersøke nye områder.

– Jeg er overbeist om at vi kan finne mer. Når vi ser hvor fort naturen endres på grunn av klimaendringene, blir det desto viktigere å få status over forholdene så vi kan påpeke eventuelle endringer som følge av nytt klima, sier Søli.

Han skal nå søke om penger for å kunne foreta flere innsamlinger i nye områder på Svalbard som har vært lite undersøkt til nå. Målet er å få en god oversikt over hvilke planter og insekter som holder til under de til dels ugjestmilde områdene.

Geir Søli

Geir Søli sier det haster med å få dokumentert hvilke arter som holder til på Svalbard.

Foto: O. L. Blålid

Han mener at behovet for en storstilt dokumentering av planter og insekter på øya har meldt seg mye raskere enn forskerne hadde trodd.

– Klimamodeller har lenge sagt at det ville bli varmere, men tempoet det skjer i, skremmer noen hver. Dette er den siste sjansen for å få en statusrapport over hvordan det er på Svalbard i dag. Om vi ikke gjør det nå, får vi ikke vite omfanget av klimaendringene, sier forskeren.