Hopp til innhold

Trippeldrapet i retten neste måned

Ankebehandlingen etter trippeldrapet i Tromsø i mars er berammet til 18. desember.

Innkjørselen til åstedet for trippeldrapet i Tromsø

Tre personer ble drept med kniv på tomasjord i Tromsø i mars.

Foto: NRK/Robert Greiner

Det er kun satt av en dag til behandlingen av trippeldrapssaken i Tromsø. Bakgrunnen er at en 39 år gammel mann trakk anken over skyldspørsmålet.

Nord-Troms tingrett dømte 39-åringen til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Det er lovens strengeste straff. Denne typen forvaringsdom gjør dermed at 39-åringen i realiteten blir sittende fengslet resten av livet.

Forvaring eller tidsbestemt straff

I ankesaken er spørsmålet om skyld avgjort. Ankebehandlingen i lagmannsretten blir dermed sterkt forenklet sammenlignet med da saken var oppe for Nord-Troms tingrett for drøyt to måneder siden, skriver Nordlys.

Lagmannsretten kommer til å legge samme fakta og hendelsesforløp til grunn som tingretten.

Ankebehandlingen vil i det alt vesentlige bli et spørsmål om forvaring eller tidsbestemt fengselsstraff.

Tidenes strengeste straff i nord

I dommen la Nord-Troms tingrett til grunn at tiltalte var psykotisk bare i medisinsk forstand, men ikke i juridisk forstand. Det er fordi psykosen var utløst av hasjbruk. Mannen ble dømt strafferettslig tilregnelig fordi rusen var selvforskyldt. Det betyr at han straffes som om han ikke var påvirket av rus.

Samtidig mener tingretten at 39-åringen etter drapet lot som han var psykotisk.

Dommen 39-åringen fikk er den strengeste i moderne nordnorsk rettshistorie.