Tre tidligere drapssiktede med millionkrav i Vålnes-saken

De tre personene som var siktet for forsettlig drap på Per Vålnes, krever
økonomisk oppreisning av staten.

Per Vålnes montasje

Per Vålnes ble meldt savnet i 2011, men har aldri blitt funnet, til tross for en omfattende etterforskning og mange søk.

Foto: NRK

– Vi hadde nylig et omfattende møte i Oslo hvor vi drøftet erstatning for den tiden min klient satt varetektsfengslet, sier advokat Randulf Schumann Hansen til NRK.

Han representerer den 44 år gamle kvinnen som var Per Vålnes tidligere samboer.

I tillegg var to menn på 45 og 43 år fengslet for samme forhold, forsettlig drap. De representeres av advokatene Christian Wiik og Morten Furuholmen.

Erstatningskravet kommer etter at Riksadvokaten henla saken i fjor sommer.

Over en million til hver

Schumann Hansen vil ikke opplyse hvor stort det samlede kravet vil bli, men etter det NRK erfarer kan hver av de tre komme til å forlange millionerstatning for den tiden de satt varetektsfengslet.

Advokat Randulf Schumann-Hansen forsvarer mannen som er tiltalt for knivdrapet i Fyllingsdalen desem

Advokat Randulf Schumann Hansen ønsker ikke å opplyse om størrelsen på erstatningsbeløpene, men det dreier seg om millionbeløp.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Vi er i gang, men trenger litt tid over sommeren til å bli ferdig og sende kravene fra oss, sier advokaten til kvinnen som først meldte sin tidligere samboer savnet, men som aldri ble funnet.

De tre som krever erstatning ble pågrepet og fengslet 31. oktober 2012. De ble plassert på forskjellige steder i landet, hvor flere av ukene i varetekt skjedde i full isolasjon.

Bakgrunnen for fengslingen var at politiet mente de tre hadde tatt livet av Per Vålnes på hans 50 års dag, elleve måneder i forveien og gjemt liket.

13 måneder i varetekt

Da de ble satt fri hadde de sittet ett år og 40 dager i varetekt.

Etter at politiet ikke hadde klart å finne fellende bevis for at de tre hadde tatt livet av Per Vålnes, henla Riksadvokaten saken i august i fjor.

Etter det NRK erfarer kan de tre nå kreve erstatning for tiden i varetekt, for tapt arbeidsfortjeneste, og for tort og svie for påkjenningen med å bli drapssiktet og eksponert i media over lang tid.

Høyeste erstatningsbeløp i varetekt gjelder isolasjon og er på 1500 kroner døgnet. For hver av de tre kan den totale økonomiske oppreisningen dreie seg om en million kroner, pluss minus, en sum advokat Schumann Hansen ikke vil kommentere.

Samarbeider

– Det er flere aspekter ved saken. Det ene er ganske standardisert. Det gjelder det å sitte i fengsel, for så senere at saken faller bort, blir henlagt. Så er det andre krav som er differensierte, men jeg vil ikke si noe konkret om beløpsstørrelse, sier Schumann Hansen.

Kravet fremmes hver for seg overfor Troms politidistrikt, men det er Statens sivilrettsforvaltning som utbetaler beløpene. Randulf Schumann Hansen sier det er naturlig at han samarbeider med advokatene Christian Wiik og Morten Furuholmen om erstatningskravene.

– Flere ting er sammenfallende for de tre dette gjelder, og vi advokatene snakker sammen.