Torsken trekker stadig nordover

Rekorden holdt bare ett år, forskere fant torsk enda lenger nord i år.

Torsk

Det har blitt funnet torsk enda langer nord enn før.

Foto: Bjørn Inge Molvær

Havforsker Harald Gjøsæter

Havforsker Harald Gjøsæter kan notere nok en verdensrekord i nordlig torskeutbredelse.

Foto: Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet

Norske og russiske forskere har i år funnet torsk lenger nord i Barentshavet enn man noen gang har gjort før.

Forskere fra det norske Havforskningsinstituttet og det russiske søsterinstituttet Pinro har nylig avsluttet sit felles økosystemtokt.

Et av funnene fra toktet var torsk, helt oppe ved 82 grader og 30 minutter nord. Det er nord for Svalbard, og lenger nord enn man har sett torsk før.

– De nordligste observasjonene dreier seg om ganske små mengder fisk, men vi ser likevel en tendens til at hovedtyngden av den nordøstarktiske torsken trekker lenger nord og øst enn tidligere, sier toktleder Harald Gjøsæter ved Havforskningsinstituttet.

Gjøsæter mener det kan være flere grunner til at man nå ser torsk lenger nord.

– Det skyldes sannsynligvis to forhold: Det er varmt nok i vannet til at torsken trives der, og den finner nok mat, sier Gjøsæter.

Grafikk: Torskeobeservasjoner Barentshavet 2012

De blå feltene viser hvor forskerne fant torsk. Større felt betyr større konsentrasjon av fisk.

Foto: Havforskningsinstituttet

Har nok mat

Havforskerne har brukt både trål og akustiske instrumenter for å kartlegge fiskebestandene i Barentshavet, og undersøkelsene viser at torskebestanden og loddebestanden overlapper hverandre.

– Loddebestanden er også sterk, så det ser ut til at torsken har nok mat. I tillegg spiser torsken både krill, polartorsk og en god del bunndyr. Dermed ser det ut til at torskebestanden vil holde seg på et høyt nivå i årene som kommer, sier Gjøsæter.