Tore Hund fram i lyset når kristninga av landet markeres

I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Tore Hund fra Bjarkøy ledet hæren som tok livet av landets konge.

Samarbeid om 1000 års jublileum

F.v. Nina Dons-Hansen, så Borghild Lundeby fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Foto: privat

Olav Haraldsson ble siden helliggjort og hans død markerte et nasjonalt vendepunkt og et skille for samfunnsutviklingen i Norge.

I årene frem mot jubileet i 2030, har Stiklestad Nasjonale Kultursenter som mål å bringe ny kunnskap ut til folket ved å få frem flere deler av historien.

«1030-2030. Norge i tusen år» er jubileumsarbeidets tittel. Dette bygger på at konsekvensene av Olavs fall på Stiklestad har formet Norge med utvikling av stat, kirke og monarki.

Nordnorges betydning i historien skal fram

Norgeshistoriens lange linjer og mange lag skal frem i lyset på en måte som er relevant i dag. Overskriften for nasjonaljubileet skaper rom til å fortelle historien om bakgrunnen for slaget på Stiklestad. Sør-Troms regionråd med sine syv kommuner, vil bidra for å få formidlet den nordnorske delen og dens betydning for norgeshistorien.

Hedningen Tore Hund på Bjarkøy var en av de viktigste høvdingene i Hålogaland. Ifølge Snorre Sturlassons saga om Olav den hellige var han var en av lederne i opprøret mot kong Olav. Kornmangel i Hålogaland førte til drap, hevn og nye drap, og det tvang Tore Hund til å gå i opposisjon til Olav Haraldsson og alliere seg med den danske kongen Knut den mektige. Konflikten endte i det store slaget ved Stiklestad i 1030.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 bekreftet at det blir et nasjonalt jubileum i 2030 og at Stiklestad Nasjonale Kultursenter har et særskilt ansvar for dette.

– De ønsker at jubileumsmarkeringen skal være inkluderende og samtidsrelevant så vel som et nasjonalt kunnskapsløft, sier prosjektleder for Stiklestad 2030, Borghild Lundeby.

– På tide å få fram Tore Hund

De siste årene har regionrådet arbeidet for å få formidlet og markert Tore Hunds historie, og et av målene er å få til et vikingskipsbygg på Bjarkøy.

Tore Hunds vikingskipsbygg

Tore Hunds vikingskipsbygg, slik det kan bli på Tore Hunds naustomt i Nergårdsvika på Bjarkøy

Foto: Visualisering: Alvin Jensvold.

– Vi er glade for å være invitert inn i dette. Uten kunnskap om vår regions fortid, blir fremtiden fattig. Det er på tide at vår del av norgeshistorien kommer frem!, sier prosjektleder Nina Dons-Hansen i Sør–Troms regionråd.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal jobbe fram rammene for nasjonaljubileet og det er viktig at alle sider ved historien kommer fram.

– Årene frem mot 2030 er minst like viktig som selve jubileumsåret. Prosjektleder ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Borghild Lundeby.

– Vi ønsker engasjement lokalt, regionalt og nasjonalt. Derfor er ideen om «Tore Hunds Rike» veldig positiv, og vi ser fram til å samarbeide med aktørene i nord om å finne faglige innganger til dette. Dette skal bli et jubileum som favner hele Norge, sier Lundeby.