Tomme vannkraner

Et brudd i en vannledning fører til at mellom 200 og 300 abonnenter på Silsand i Lenvik kommune er uten vann. Informasjonssjef Arve Svestad sier at de har sendt ut folk for å lokalisere bruddstedet. Lekkasjen ble funnet ganske raskt, og det er nå satt i gang arbeid for å tette hullet. Kommunen melder at de berørte abonnentene må regne med å være uten vann til ut på ettermiddagen. Lenvik kommune oppdaterer situasjonen på sine nettsider.