Hopp til innhold

Fortsatt strid om hvorvidt Finnmark kan forsvares

Etter flere år med oppbygging, sier sjefen for Finnmark Landforsvar at man nå kan forsvare Finnmark. Urealistisk, mener militære forskere og tidligere forsvarssjef.

Garnisonen i Sør-Varanger har for hver kontingent øvelsen «jeger».

Grensestyrkene ved Garnisonen i Sør-Varanger på øvelse. Det er ingen grunn til å tro at den russiske soldaten er tøffere, mener sjefen for Finnmark Landforsvar.

Foto: Mathias Sandstøl / Forsvaret

– Med Hæren og Heimevernet har jeg rundt 3000 mann tilgjengelig. Dette vil øke til 3500, der hovedstyrken er heimevernspersonell, forteller oberst Tomas Beck.

Han er sjef for landforsvaret i Finnmark (FLF). I tillegg til langt flere soldater, investeres det milliarder i bygg og anlegg, våpen og kjøretøyer.

Beck forventer at all infrastruktur er på plass i 2024 og at oppbyggingen er ferdig en gang etter 2025.

Men allerede nå har man gode nok styrker til å forsvare Finnmark, mener Beck.

– Mitt hovedbudskap er at nå kan Finnmark forsvares, uttalte han til Klassekampen.

På øvelse på Porsangmoen

For første gang på over 30 år ble en ny forsvarskommisjon satt ned like før jul. Den skal utrede hvordan Norge bør utvikle sitt forsvar.

Foto: Kristian Kapelrud/HV/Forsvaret

– Med de styrkene vi har, og med tilfang av styrker fra for eksempel Brigaden i Troms, kan vi stå imot ganske mange av de aktuelle scenarioene vi ser på, sier Beck til NRK.

– Men ikke alle scenarioer?

– Russland har en betydelig konvensjonell overvekt sett opp mot det norske Forsvaret og styrkene vi har i Finnmark. Men det er derfor vi er medlem av en allianse.

Mener Diesen overdriver

Dersom det skulle kommet et angrep mot Norge, mener Beck man har kapasitet til å holde stand frem til man får hjelp av alliansen, altså Nato.

Det mener flere er urealistisk, deriblant flere fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Også tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er svært kritisk til dagens forsvarskonsept av Finnmark.

– Jeg synes kanskje Sverre Diesen har en tendens til å male russerne tre meter høye. Det virker som han sitter fast i den ideen man hadde tilbake på 80-tallet, hvor vi sto foran den sovjetiske hær, sier Beck.

Tomas Beck, oberst og sjef Finnmark Landforsvar

Sjef for Finnmark Landforsvar, oberst Tomas Beck, mener man nå har et forsvar som kan forsvare Finnmark ved de fleste scenarioer.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Diesen rister på hodet av den kommentaren.

– Det oberst Beck her sier er tatt fullstendig ut av løse luften, svarer den tidligere forsvarssjefen.

Han understreker at det ikke bare er han som mener at dagens forsvarskonsept av Finnmark er urealistisk, og viser blant annet til en studie fra FFI.

– Den er utarbeidet av etterretningstjenesten og FFI. Med de tider, avstander, styrkeforhold og andre forutsetninger som representerer vår absolutt beste innsikt, sier Diesen.

Sverre Diesen, forsvarssjef fra 2005-2009.

Sverre Diesen var forsvarssjef i Norge fra 2005 til 2009. Han mener dagens forsvarskonsept av Finnmark er urealistisk.

Foto: Roy Pettersen / Roy Pettersen

– Hovedpoenget er å unngå krig

Uavhengig av diskusjonen om dagens styrker kan forsvare Finnmark eller ei, mener sjefen for landforsvaret i Finnmark at et viktig poeng ofte blir borte i debatten.

– Poenget vårt er å sørge for at det ikke blir noe krig, ikke nødvendigvis å vinne krigen. Det jeg synes enkelte kanskje mister i debatten, sier Beck.

Vi skal sørge for at motstanderen ser at kostnaden ved å skulle gå til angrep er så høy at man faktisk avstår det. Vi er der for å gi et tydelig signal om at Finnmark skal forsvares med de midler vi har. Og skulle det bli fiendtligheter, så vil det trekke alliansen inn i konflikten, noe selvfølgelig ikke Russland ønsker.

Ny kommisjon i Norge

Mens oppbyggingen av styrker og ressurser ligger inne i Forsvarets langtidsplan, satte den nye regjeringen nylig sammen en ny forsvarskommisjon.

Forrige gang dette ble gjort var i 1990, da Sovjetunionen var i ferd med å bryte sammen.

– Sikkerhetssituasjonen i dag er en annen med økt spenning og stormaktsrivalisering og et mindre tydelig skille mellom fred, krise og krig, uttalte forsvarsminister Odd Roger Enoksen da kommisjonen var klar.

Den nye gruppa skal ledes av Knut Storberget. Oppgaven er å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske valg og prioriteringer Norge bør ta for å ivareta norsk sikkerhet. Forsvarskommisjonen har frist til mai 2023 med å levere sin utredning.